Ước lượng trong kiểm thử phần mềm

Trao đổi, thảo luận và chia sẻ các vấn đề liên quan đến ước lượng trong kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Trao đổi, thảo luận và chia sẻ các vấn đề liên quan đến ước lượng trong kiểm thử phần mềm.
New Topic
  • Announcements
    Replies
    Views
    Last post
  • Topics
    Replies
    Views
    Last post
New Topic

Return to Board Index

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum