testingvn.com • Đang trực tuyến


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.


Đào Tạo TesterISTQB OnlineTest CaseTest PlanTuyển TesterTư Vấn Việc LàmTool TestLoad TestISTQB Certificate Test Case Template Test Plan Template Black Box Testing White Box Testing

12 thành viên và 2 thành viên ẩn trực tuyến

81 khách trực tuyến. • Hiển thị khách

Tên thành viên Vị trí chuyên mục Cập nhật
Recruitment_TMA Đang xem các bài viết trong chủ đề Ngàn cơ hội từ ITviec.com T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:37 pm
Bing [Bot] Đang xem các bài viết trong chủ đề Black box Testing - Kiểm thử hộp đen T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:37 pm
bangung2016 Đang xem các bài viết trong chủ đề Quảng cáo - Rao vặt T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:35 pm
Muoi Tieu Đang xem các bài viết trong chủ đề Black box Testing - Kiểm thử hộp đen T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:34 pm
Yahoo [Bot] Đang xem các bài viết trong chủ đề Load Runner T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:34 pm
yellowcat Đang xem các bài viết trong chủ đề Hướng Dẫn Cài Đặt Load Runner T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:34 pm
sashimi90 Đang xem bảng thiết lập cá nhân T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:30 pm
dangphat0608 Đang xem các chủ đề trong chuyên mục Soft hỗ trợ Kiểm thử phần mềm T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:30 pm
Google [Bot] Software testing, Test case template, Test plan sample, ISTQB, ISTQB exam T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:28 pm
ThienThanh Đang xem các bài viết trong chủ đề Software Testing - Kiểm thử phần mềm T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:25 pm
tvn Đang xem các bài viết trong chủ đề Tư vấn việc làm T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:23 pm
yuringuyen Đang xem các bài viết trong chủ đề Góc chia sẻ kinh nghiệm của Tester Việt nam T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:21 pm
binhthai2755 Đang xem các bài viết trong chủ đề Quảng cáo - Rao vặt T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:18 pm
dendenbb Đang xem các bài viết trong chủ đề Security Testing - Kiểm thử bảo mật T.Tư 24 Tháng 8, 2016 1:13 pm

Chú thích: Quản trị viên, Điều hành viên chính