Ví dụ bao phủ rẽ nhánh - Decision coverage

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
vienvbo
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Sat 28 Jul, 2012 10:20 pm
Contact:

Re: Ví dụ bao phủ rẽ nhánh - Decision coverage

Post by vienvbo » Wed 06 Aug, 2014 10:43 am

bài làm của em, anh xem thử
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Ví dụ bao phủ rẽ nhánh - Decision coverage

Post by tvn » Wed 06 Aug, 2014 12:16 pm

Screen Shot 2014-08-06 at 12.24.16 PM.png
Rẽ nhánh của code là nhánh TRUE và FALSE của các câu lệnh IF.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.vumanhhoa
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Tue 19 Apr, 2016 11:05 am
Contact:

Re: Ví dụ bao phủ rẽ nhánh - Decision coverage

Post by vumanhhoa » Sat 07 May, 2016 3:23 pm

bạn # tvn cho mình hỏi nếu xác định số test case theo trường hợp path coverage thì sẽ viết test case như thế nào vậy !tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Ví dụ bao phủ rẽ nhánh - Decision coverage

Post by tvn » Sat 07 May, 2016 6:27 pm

vumanhhoa wrote:bạn # tvn cho mình hỏi nếu xác định số test case theo trường hợp path coverage thì sẽ viết test case như thế nào vậy !
Bạn tham khảo bài viết này nhé Path coveragevumanhhoa
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Tue 19 Apr, 2016 11:05 am
Contact:

Re: Ví dụ bao phủ rẽ nhánh - Decision coverage

Post by vumanhhoa » Sat 07 May, 2016 11:02 pm

Cám ơn #tvn ! mình đã làm theo trường hợp path coverage :
TC1 : 1-7-8
TC2 :1-2-3-6
TC3:1-2-3-4-5-6
Nếu vậy bài này branch coverage có kết quả như path coverage ạ ? mong bạn chỉ dùm !tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Ví dụ bao phủ rẽ nhánh - Decision coverage

Post by tvn » Sat 07 May, 2016 11:16 pm

vumanhhoa wrote:Cám ơn #tvn ! mình đã làm theo trường hợp path coverage :
TC1 : 1-7-8
TC2 :1-2-3-6
TC3:1-2-3-4-5-6
Nếu vậy bài này branch coverage có kết quả như path coverage ạ ? mong bạn chỉ dùm !
Mình thấy bạn làm đúng rồi đó, trong trường hợp này, branch/decision coverage có kết quả tương tự như path coverage.Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”