xây dựng dữ liệu thử bao phủ đường đi

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
hancafe
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Fri 14 Jun, 2019 5:23 pm
Contact:

xây dựng dữ liệu thử bao phủ đường đi

Post by hancafe » Tue 18 Jun, 2019 5:21 pm

Cho một hàm như sau

void soNT(int n){
bool co=true
for(int i=2;i<n;i++)
{
if(n%i==0)
{
co=false;
break;
}
}
if(n!=1&&co==true){
Console.WriteLine("{0} là số nguyên tố ",n);
else
Console.WriteLine("{0} không phải là nguyên tố",n);
}
}

Yêu cầu: Xây dựng dữ liệu thử thỏa mãn tiêu chuẩn phủ tất cả các đường đi (Path coverage) của chương trình trên.

Mời các bạn nhiệt tình tham gia nhé.
Thankstvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: xây dựng dữ liệu thử bao phủ đường đi

Post by tvn » Wed 19 Jun, 2019 10:10 am

hancafe wrote:
Tue 18 Jun, 2019 5:21 pm
Cho một hàm như sau

void soNT(int n){
bool co=true
for(int i=2;i<n;i++)
{
if(n%i==0)
{
co=false;
break;
}
}
if(n!=1&&co==true){
Console.WriteLine("{0} là số nguyên tố ",n);
else
Console.WriteLine("{0} không phải là nguyên tố",n);
}
}

Yêu cầu: Xây dựng dữ liệu thử thỏa mãn tiêu chuẩn phủ tất cả các đường đi (Path coverage) của chương trình trên.

Mời các bạn nhiệt tình tham gia nhé.
Thanks
Tìm đoạn code khác nha hancafe. Bài này đã được giải rồi bao phủ đường điPost Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”