statement vs branch coverage sample

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4795
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

statement vs branch coverage sample

Post by tvn » Tue 07 Apr, 2015 4:01 pm

What is the smallest number of test cases required to Provide 100% statement and 100% branch coverage?

Code: Select all

If(x>y) 
x=x+1; 
else y=y+1; 
while(x>y) 
{ 
y=x*y; x=x+1; 
}kit
Fresher Tester
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by kit » Wed 08 Apr, 2015 10:28 am

Statement = 1
Branch coverage = 2tvn
Admin
Posts: 4795
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by tvn » Wed 08 Apr, 2015 9:47 pm

Bạn có thể vẽ flow chart và up lên cho mọi người cùng tham khảo không?kit
Fresher Tester
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by kit » Thu 09 Apr, 2015 11:17 pm

Branch có 2 nhánh: A-B-C-G và A-F-C-D-E-G

Ai có giải đáp khác thì post lên cùng tham khảo nha!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4795
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by tvn » Thu 09 Apr, 2015 11:44 pm

kit wrote:Statement = 1
Branch coverage = 2
Như vậy thì đoạn code trên, với 1 test case thì không thể cover được 100% statement testing.kit
Fresher Tester
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by kit » Fri 10 Apr, 2015 9:36 am

Statement Coverage: In this the test case is executed in such a way that every statement of the code is
executed at least once.

Như vậy chỉ cần 1 case thì đã cover được 100% statement.tvn
Admin
Posts: 4795
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by tvn » Fri 10 Apr, 2015 11:57 am

kit wrote:Statement Coverage: In this the test case is executed in such a way that every statement of the code is
executed at least once.

Như vậy chỉ cần 1 case thì đã cover được 100% statement.
Voi 1 test case, lam sao no cover duoc statement ben nhanh B va F cung luc duoc? 1 luc no chi di qua B hoac F. Vi vay can phai co it nhat 2 case de ma di qua B, va di qua F.kit
Fresher Tester
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by kit » Fri 10 Apr, 2015 2:51 pm

+ Statement coverage: Đi qua tất cả các nút ít nhất 1 lần (Mỗi câu lệnh trong chương trình được thực thi ít nhất 1 lần)
==> có nghĩa là chỉ đi 1 nhánh true là nó đã thỏa mãn :D .

@P/S: The statement coverage covers only the true conditions.
http://istqbexamcertification.com/what- ... dvantages/tvn
Admin
Posts: 4795
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by tvn » Fri 10 Apr, 2015 9:41 pm

kit wrote:Branch có 2 nhánh: A-B-C-G và A-F-C-D-E-G

Image

Ai có giải đáp khác thì post lên cùng tham khảo nha!
"Y = Y + 1" có phải là 1 câu lệnh không? Theo mình thì nó là 1 câu lệnh, nên cần phải có ít nhất 1 case đi qua nó để bao phủ được 100% câu lệnh.kit
Fresher Tester
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by kit » Fri 10 Apr, 2015 10:49 pm

Kết quả sẽ là: 2 statement coverage, 2 branch coverage.Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”