statement vs branch coverage sample

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: statement vs branch coverage sample

Post by tvn » Fri 10 Apr, 2015 10:52 pm

kit wrote:Kết quả sẽ là: 2 statement coverage, 2 branch coverage.
Yeah! ủa mà đáp án nào đúng nhỉ? mình nghĩ 4 cases cho "branch coverage" mới đúng.Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”