Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
mt88
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sun 16 Mar, 2014 10:46 pm
Contact:

Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA

Post by mt88 » Tue 02 Jun, 2015 1:12 am

Bài tập: Cho hàm tìm kiếm nhị phân viết bằng C.
Input array v đã được sắp xếp theo giá trị tăng dần, n là kích thước mảng, ta cần tìm chỉ số mảng của phần tử x. Nếu không tìm thấy x trong mảng, trả về giá trị -1.

Code: Select all

int binSearch(int x, int v[], int n){
	 int low, high, mid;
	 low = 0;
	 high = n - 1;
	 
	 while (low <= high){
		 mid = (low + high)/2;
		 if(x < v[mid])
		 	high = mid - 1;
		 else if(x > v[mid])
		 	low = mid + 1;
		 else
		 	return mid;
	 }
	 return -1;
}
Cho đầu vào các ca kiểm thử (test case) dưới đây:
  • t1= (x=1, v={1,2,5,7,9},n=5)
    t2= (x=3, v={1,3,9},n=3)
    t3= (x=9, v={1,2,5,7,9},n=5)
    t4= (x=4, v={1,2,5,7,9},n=5)
    t5= (x=10, v={1,2,5,7,9},n=5)
a. Vẽ đồ thị luồng điều khiển
b. Chỉ ra đường trên đồ thị luồng điều khiển tương ứng với mỗi đầu vào trên
c. Tìm tập đầu vào ca kiểm thử nhỏ nhất để bao phủ hết câu lệnh
d. Tìm tập đầu vào ca kiểm thử nhỏ nhất để bao phủ hết ngã rẽ (branch / decision coverage)
e. Tìm tập đầu vào ca kiểm thử nhỏ nhất để bao phủ hết đường với n = 4
f. Liệu tất cả các đường tương ứng ở e có khả thi hay không? Nếu không chỉ ra những đường
không khả thi.

Mong các anh chị hướng dẫn em làm bài tập trên ạ.
Em mới học nên cũng không biết nhiều. Mong các anh chị chỉ dẫn.
Em cảm ơn ạ.tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA

Post by tvn » Tue 02 Jun, 2015 12:38 pm

EP and BVA.png
Đây là sơ đồ anh vẽ dựa vào đoạn code ở trên. Em dựa vào đó trả lời các câu hỏi nha. Có thắc mắc gì thì reply topic này.
Anh vẽ dựa vào hiểu biết của mình, và anh không được học về luồng điều khiển nên không biết vẽ có giống như em muốn không. Nếu hình vẽ không đúng với những gì em hiểu hay so với tài liệu của em thì cho anh biết nha.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.mt88
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sun 16 Mar, 2014 10:46 pm
Contact:

Re: Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA

Post by mt88 » Tue 02 Jun, 2015 9:58 pm

Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Nếu em có thắc mắc gì mong anh giải đáp giúp ạ.Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”