Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test case

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
canhennho
Hoc Tester
Posts: 6
Joined: Tue 17 Jul, 2012 3:49 pm
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by canhennho » Thu 26 Jul, 2012 6:09 pm

hjj cảm ơn bạn nhìu mình hiểu rùi hjj .mình mới bắt đầu học test mà phần kiểm thử hộp trắng này mình chưa hiểu lắm.nếu có bài tập hay tài liệu hay vể kiểm thử hộp trắng mong các bạn sẽ post lên cho mh xem với nha .thanks nhìu .quehangoc
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 06 Nov, 2012 4:32 pm
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by quehangoc » Mon 19 Nov, 2012 9:56 pm

Cho tớ hỏi một xíu đc không? các bạn xóa 8->11 thay vào đó là 8->9 . nhưng theo tớ thấy thì nếu như vậy thì sẽ có 10 cách test
1. 1->2->14->15
2. 1->2->3->4->5->15
3. 1->2->3->4->6->15
4. 1->2->7->8->10->15
5. 1->2->7->8->9->10->15
6. 1->2->7->9->10->15
7. 1->2->7->9->11->12->15
8. 1->2->7->9->11->13->15
9.1->2->7->8->9->11->12->15
10.1->2->7->8->9->11->13->15

. thêm vào đó tớ cũng thấy cấu trúc if là 7->8,8->10,7->9,9->10 không thấy cấu trúc if có kiểu 7->8,8->10,7->9,9->10,8->9 cả. xin các pro giải thích cho tớ với! càng nhanh càng tốt nhé. vì giờ tớ mới bắt đầu học công nghệ phần mềm phần test nên muốn hiểu rõ hơn. Thank-s!hoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by hoai » Wed 17 Apr, 2013 8:17 am

mọi người cho em hỏi bài ni với
em đang kiểm thử form Xeploai nhân viên. Trong form đó, em tiến hành kiểm thử đơn vị kiểm thử từng phương thức trong form.
mình đang kiểm thử hộp trắng phương thức Xulyhienthi() bằng phương pháp kiểm thử đường dẫn cơ sở. em xác định được các đường dẫn cơ sở rồi nhưng lại ko biết xây dựng testcase như thế nào vì em ko biết đầu vào của hàm này phải viết như thế nào cả. mong các anh chị giúp đỡ.

Code: Select all

 public void XuLiHienThi()
    {
      dvgXepLoai.AllowUserToOrderColumns = true;
      DataTable dt = new DataTable();  
      dt=m_XepLoaiBUS.LayBangXLTheoThangNam(m_XepLoaiDTO.Thang, m_XepLoaiDTO.Nam);
      if (dt.Rows.Count > 0)
      {
        if (kt==false)
        {
          if (gt == 0)
            dt = m_XepLoaiBUS.TimKiemXLTheoMaNV(m_XepLoaiDTO.Thang, m_XepLoaiDTO.Nam, comboChonTK.Text);
          if (gt == 1)
            dt = m_XepLoaiBUS.TimKiemXLTheoMaNV(m_XepLoaiDTO.Thang, m_XepLoaiDTO.Nam, comboChonTK.Text.ToString());
          if (gt == 2)
            dt = m_XepLoaiBUS.TimKiemXLTheoBP(m_XepLoaiDTO.Thang, m_XepLoaiDTO.Nam, comboChonTK.SelectedValue.ToString());
          if (gt == 3)
            dt = m_XepLoaiBUS.TimKiemXLTheoMuc(m_XepLoaiDTO.Thang, m_XepLoaiDTO.Nam, comboChonTK.Text);       
        }
        ThemCot(dt);
        BindingSource bs = new BindingSource();
        bs.DataSource = dt;
        bindingNavigatorXL.BindingSource = bs;
        dvgXepLoai.DataSource = dt;
      }
      else
      {
        m_XepLoaiBUS.ThemNamXL_KT(m_XepLoaiDTO.Nam);
        XuLiHienThi();
      }
    }
Imagehoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by hoai » Wed 17 Apr, 2013 8:29 am

đây là sơ đồ đường đẫn. ko biết có đúng ko. mấy anh chị xem giúp em với.
số đường dẫn cơ sở là 7
đường dẫn 1: 1-2-3-12- 14
đường dẫn 2: 1-2-3-4-5-12-14
đường dẫn 3: 1-2-13-1-2-3-12-14
đường dẫn 4: 1-2-3-4-6-7-12-14
đường dẫn 5: 1-2-3-4-6-8-9-12-14
đường dẫn 6: 1-2-3-4-6-8-10-11-12-14
đường dẫn 7: 1-2-3-4-6-8-10-12-14

Imagehoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by hoai » Wed 17 Apr, 2013 2:38 pm

mọi người giúp mình bài trên với. mình đang cần gấp. hix.tvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by tvn » Wed 17 Apr, 2013 11:37 pm

Chào bạn,

Đây là kết quả của mình, bạn xem thử nha

Image

Lưu ý:
 • + Node 4, đúng thì sẽ thực hiện câu lệnh số 5, sau đó se thực hiện câu lệnh 6 (vì ở đây không có lệnh else). Các lệnh if này là ngang hàng nhau nên nó sẽ đi qua tất cả các lệnh if, dù if phía trên TRUE hoặc FALSE.
  + Nếu thay các IF ở node 4, 6, 8, 10 thành switch() {case 1:..., case 2:...,} thì bạn đã vẽ đúng. Khi đó nó rơi vào chỗ case nào thì nó thực hiện xong sẽ thoát luôn, không kiểm tra tiếp. => Bạn nên sửa code lại để chương trình chạy nhanh hơn.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.hoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by hoai » Thu 18 Apr, 2013 8:04 am

cảm ơn bạn tvn nhiều. hihi.
bạn cho mình hỏi. với những đường dẫn như thế. mình xây dựng testcase thì đầu vào của mình là gì. đầu ra là bảng xếp loại nhân viên theo thang nhưng đầu vào mình chẳng biết là gì cả nên ko xây dựng đc testcase nơi. hix.
với cho mình hỏi bài ni luôn. mình có phương thức Xeploai( đính kèm). sau khi xác định đồ thị lưu trình mình tính độ phức tạp cyclomat= 12 . như vậy sẽ có 12 đường dẫn cơ sở. nhưng mình tìm ra đc 16 đường dẫn cơ sở lận.mình thấy đường dẫn nào cũng đúng mà.hix. bạn giúp mình với.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by tvn » Thu 18 Apr, 2013 9:12 am

hoai wrote:cảm ơn bạn tvn nhiều. hihi.

Bạn cho mình hỏi. với những đường dẫn như thế. mình xây dựng testcase thì đầu vào của mình là gì. đầu ra là bảng xếp loại nhân viên theo thang nhưng đầu vào mình chẳng biết là gì cả nên ko xây dựng đc testcase nơi. hix.
Bài trên thì dựa vào sơ đồ đường diễn tiến thì có các case sau:

TC1. 1 -> 2 -> 13
TC2. 1 -> 2 -> 3 -> 12 -> 14
TC3. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 8 -> 10 -> 12 -> 14
TC4. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6 -> 7 -> 8 -> 10 -> 12 -> 14
TC5. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6 -> 8 -> 9 -> 10 -> 12 -> 14
TC6. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6 -> 8 -> 10 -> 11 -> 12 -> 14
TC7. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6 -> 8 -> 10 -> 12 -> 14
hoai wrote: Với cho mình hỏi bài ni luôn. mình có phương thức Xeploai( đính kèm). sau khi xác định đồ thị lưu trình mình tính độ phức tạp cyclomat= 12 . như vậy sẽ có 12 đường dẫn cơ sở. nhưng mình tìm ra đc 16 đường dẫn cơ sở lận.mình thấy đường dẫn nào cũng đúng mà.hix. bạn giúp mình với.
Bài này thì từ từ mình xem nha, tối mới có thời gian ngồi xem, ban ngày đi làm bị task dí quá.hoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by hoai » Thu 18 Apr, 2013 3:42 pm

tvn wrote:Bài trên thì dựa vào sơ đồ đường diễn tiến thì có các case sau:

TC1. 1 -> 2 -> 13
TC2. 1 -> 2 -> 3 -> 12 -> 14
TC3. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 8 -> 10 -> 12 -> 14
TC4. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6 -> 7 -> 8 -> 10 -> 12 -> 14
TC5. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6 -> 8 -> 9 -> 10 -> 12 -> 14
TC6. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6 -> 8 -> 10 -> 11 -> 12 -> 14
nếu tính theo độ phức tạp cyclomat: V(G)= p+1= 6+1= 7 ( p: số đỉnh điều kiện trong sơ đồ chu trình) thì sẽ có 7 tc phải ko?
tc7: 1->2->3->4->6->10->12->14 ( bảng o có dữ liệu, gt <> 0,1,2,3 --> lỗi)hoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by hoai » Fri 19 Apr, 2013 9:40 pm

ban tvn oi. giup minh voi. hixx.


-----------------> có trả lời ở trang tiếp theoPost Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”