Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test case

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
cd_bently
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Sat 12 Jul, 2014 9:40 pm
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by cd_bently » Fri 08 Aug, 2014 11:33 pm

Theo đánh dấu như hình này, thì trường hợp nào 7 sang 11? Bạn có thể đưa ra ví dụ cụ thể không?
rồi, em nhìn ra rồi, cảm ơn anh nhiều....
haiz....cứ phải có bật lại mới chịu nhìn ratvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by tvn » Sat 09 Aug, 2014 3:07 pm

Không có gì, anh chỉ thắc mắc tại sao bạn nghĩ là từ 7 sang 11 được thôi. :Dlozzec
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Thu 14 Aug, 2014 10:20 am
Contact:

Re: Bài tập Test Case white box - vẽ đồ thị luồng & test cas

Post by lozzec » Sun 24 Aug, 2014 10:42 am

tvn wrote:Anh chỉnh lại code cho dễ nhìn

Image

Đánh dấu lại

Image

Vẽ lại sơ đồ

Image

Độ phức tạp = P + 1 = 11 + 1 = 12
Các đường cơ sở
 • 1. 1 -> 2 (không có dòng nào)
  2. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 -> 16 -> 18 -> 20 -> 21 -> 3 -> 2
  3. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 -> 16 -> 18 -> 20 -> 22 -> 23 -> 3 -> 2
  4. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 -> 16 -> 18 -> 20 -> 22 -> 24 -> 3 -> 2
  5. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 -> 16 -> 18 -> 19 -> 3 -> 2
  6. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 -> 16 -> 17 -> 3 -> 2
  7. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 3 -> 2
  8. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 7 -> 9 -> 10 -> 3 -> 2
  9. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 12 -> 3 -> 2
  10. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 13 ->14 -> 3 -> 2
  11. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 13 ->15 -> 3 -> 2
  12. 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 7 -> 9 -> 11 -> 13 ->15 -> 3 -> 2 -> 4...
whitebox - duong dien tien.zip
a tvn cho e hỏi là khi mình lấy độ phức tạp thì lấy P bằng cách nào ạ, như ở đây P=11 thì lấy làm sao?Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”