Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by tvn » Thu 24 Sep, 2015 9:48 pm

Yêu cầu:

Imagesujuku
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 01 Oct, 2014 3:26 pm
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by sujuku » Tue 22 Mar, 2016 3:56 pm

D ak anhtvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by tvn » Tue 22 Mar, 2016 11:03 pm

sujuku wrote:D ak anh
Correct???chi_ba2015
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 07 Mar, 2016 2:25 pm
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by chi_ba2015 » Fri 03 Jun, 2016 11:26 am

Đáp án B đã đúng chưa anh tvn?tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by tvn » Fri 03 Jun, 2016 11:04 pm

chi_ba2015 wrote:Đáp án B đã đúng chưa anh tvn?
???reviewbasic
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 17 Jun, 2016 7:35 pm
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by reviewbasic » Sat 18 Jun, 2016 10:25 pm

Image

Theo mình là C, có đủ các trường hợp n < 0; n = 0; n = 1; n > 1.tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by tvn » Mon 20 Jun, 2016 6:43 pm

Mình vẽ lại như sau, dựa vào đó để xác định cho dễ.
Bao phu re nhanh - chuong trinh tinh giai thua.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by tvn » Mon 20 Jun, 2016 6:45 pm

Nhìn vào hình này, mọi người thử áp dụng các cặp giá trị n và f từ A đến D xem các tập nào đúng (đi qua hết các rẽ nhánh) nhésakurasakura
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Sat 25 Jun, 2016 10:22 pm
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by sakurasakura » Mon 04 Jul, 2016 3:46 pm

Là C sẽ có đủ các nhánh.tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tìm test case bao phủ 100% rẽ nhánh - tính giai thừa

Post by tvn » Mon 04 Jul, 2016 10:16 pm

sakurasakura wrote:Là C sẽ có đủ các nhánh.
Yes, nó là đáp án ^^Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”