Bài tập whitebox - switch case • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bài tập whitebox - switch case

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.

Bài tập whitebox - switch case

Postby tvn » Tue 01 Dec, 2015 9:12 am

Câu hỏi: Xác định các test case để bao phủ 100% câu lệnh (statement coverage), bao phủ rẽ nhánh (decision coverage) và bao phủ điều kiện (condition coverage) cho đoạn code bên dưới.

Image
tvn
 
Posts: 4679
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to White box Testing - Kiểm thử hộp trắng

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest