Ví dụ 1-switch

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Ví dụ 1-switch

Post by tvn » Wed 16 Dec, 2015 8:25 am

Xin chào,

Hôm nay mình gửi đến các bạn câu hỏi về 1-switch.

Trong sơ đồ chuyển đổi trạng thái sau, có bao nhiêu test case 1-switch
0-switch1.JPG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.vumanhhoa
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Tue 19 Apr, 2016 11:05 am
Contact:

Re: Ví dụ 1-switch

Post by vumanhhoa » Sat 07 May, 2016 3:02 pm

bạn #tvn xem giúp đáp án .
Mình xin phép trả lời: sơ đồ chuyển trạng thái trên có 6 test case 1 - switch

+ Đứng ở trạng thái SS đi theo nhánh A tới trạng thái S1 gọi là SSA,rồi từ trạng thái S1 đi theo nhánh B tới trạng thái S2 gọi là S1B
+ Đứng ở trạng thái S1 đi theo nhánh B tới trạng thái S2 gọi là S1B, rồi từ trạng thái S2 đi theo nhánh C tới trạng thái S3 gọi là S2C
+ Đứng ở trạng thái S2 đi theo nhánh C tới trạng thái S3 gọi là S2C, rồi từ trạng thái S3 đi theo nhánh D tới trạng thái ES gọi là S3D
+ Đứng ở trạng thái S1 đi theo nhánh B tới trạng thái S2 gọi là S1B,rồi từ trạng thái S2 đi theo nhánh E tơi trạng thái S1 gọi là S2E
+ Đứng ở trạng thái S2 đi theo nhánh C tới trạng thái S3 gọi là S2C, rồi từ trạng thái S3 đi theo nhánh F tơi trạng thái S3 gọi là S3F
+ Đứng ở trạng thái S3 đi theo nhánh F tới chính trạng thái S3 gọi là S3F, rồi từ trạng thái S3 đi theo nhánh D tới trạng thái ES gọi là S3Dtvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Ví dụ 1-switch

Post by tvn » Sat 07 May, 2016 6:34 pm

Cám ơn đáp án của vumanhhoa,

Mình nên hệ thống lại từ trạng thái đầu tiên đến trạng thái cuối cùng cho dễ đếm.
  • SS: SS-S1-S2
    S1: S1-S2-S1, S1-S2-S3
    S2: S2-S1-S2, S2-S3-S3, S2-S3-ES
    S3: S3-S3-ESvumanhhoa
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Tue 19 Apr, 2016 11:05 am
Contact:

Re: Ví dụ 1-switch

Post by vumanhhoa » Sat 07 May, 2016 10:50 pm

Cám ơn bạn #tvn .Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”