0-switch coverage

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

0-switch coverage

Post by tvn » Sun 20 Dec, 2015 8:18 pm

Cho sơ đồ chuyển đổi trạng thái như bên dưới.
State Transition Diagram.png
Bao phủ 0-switch là viết test để qua 1 trạng thái (không tính trạng thái xuất phát).

Ví dụ:
  • Đứng ở trạng thái A, đi qua nhánh 1 thì nó dẫn đến trạng thái A. Gọi tắt là A1 (Trạng thái đầu là A, trạng thái cuối là A)
    Đứng ở trạng thái A, đi qua nhánh 2 thì nó dẫn đến trạng thái E. Gọi tắt là A2 (Trạng thái đầu là A, trạng thái cuối là E)
    Đứng ở trạng thái A, đi qua nhánh 9 thì nó dẫn đến trạng thái B. Gọi tắt là A9 (Trạng thái đầu là A, trạng thái cuối là B)
Như ở ví dụ trên, bao phủ 0-switch thì ở trạng thái A sẽ có 3 test case.

Tương tự như trên, đứng ở trạng thái B sẽ có các test case 0-witch như sau
  • B3
    B8
    B10
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”