1-switch coverage • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

1-switch coverage

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.

1-switch coverage

Postby tvn » Sun 20 Dec, 2015 8:18 pm

Cho sơ đồ chuyển đổi trạng thái như bên dưới.

State Transition Diagram.png


Bao phủ 1-switch là viết test để qua 2 trạng thái (không tính trạng thái xuất phát).

Ví dụ:
  Đứng ở trạng thái A, đi qua nhánh 1 thì nó dẫn đến trạng thái A.
   Rồi từ trạng thái A, đi tiếp qua nhánh 1 => nó dẫn đến trạng thái A. Gọi tắt là A1 A1. (Trạng thái đầu là A, đi qua A, và trạng thái cuối là A)
   Rồi từ trạng thái A, đi tiếp qua nhánh 2 => nó dẫn đến trạng thái E. Gọi tắt là A1 A2. (Trạng thái đầu là A, đi qua A, và trạng thái cuối là E)
   Rồi từ trạng thái A, đi tiếp qua nhánh 9 => nó dẫn đến trạng thái B. Gọi tắt là A1 A9. (Trạng thái đầu là A, đi qua A, và trạng thái cuối là B)

  Đứng ở trạng thái A, đi qua nhánh 2 thì nó dẫn đến trạng thái E.
   Rồi từ trạng thái E, đi tiếp qua nhánh 4 => nó dẫn đến trạng thái C. Gọi tắt là A2 E4 (Trạng thái đầu là A, đi qua E, và trạng thái cuối là C)

  Đứng ở trạng thái A, đi qua nhánh 9 thì nó dẫn đến trạng thái B.
   Rồi từ trạng thái B, đi tiếp qua nhánh 3 => nó dẫn đến trạng thái E. Gọi tắt là A9 B3. (Trạng thái đầu là A, đi qua B, và trạng thái cuối là E)
   Rồi từ trạng thái B, đi tiếp qua nhánh 8 => nó dẫn đến trạng thái A. Gọi tắt là A9 B8. (Trạng thái đầu là A, đi qua B, và trạng thái cuối là A)
   Rồi từ trạng thái B, đi tiếp qua nhánh 10 => nó dẫn đến trạng thái C. Gọi tắt là A9 B10. (Trạng thái đầu là A, đi qua B, và trạng thái cuối là C)

Như ở ví dụ trên, bao phủ 1-switch thì ở trạng thái A sẽ có 7 test case.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4686
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to White box Testing - Kiểm thử hộp trắng

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


cron