Hỏi về phân tích yêu cầu cho dự án open id • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Hỏi về phân tích yêu cầu cho dự án open id

Nơi mọi người có thể trao đổi về công việc phân tích hệ thống - BA.
Forum rules
Nơi mọi người có thể trao đổi về công việc phân tích hệ thống - BA.

Hỏi về phân tích yêu cầu cho dự án open id

Postby minhttqm » Mon 17 Jun, 2013 3:36 pm

Dear all,
Bạn nào có kinh nghiệm phân tích yêu cầu dự án open id, share cho mình với nhé. Mình cảm ơn.
minhttqm
 
Posts: 35
Joined: Thu 08 Dec, 2011 8:20 am

Return to BA - Phân Tích hệ thống

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest