Đăng ký học Tester • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Đăng ký học Tester

Nơi thông báo các khóa học Tester cơ bản dành cho người mới bắt đầu.
Forum rules
Nơi thông báo các khóa học Tester cơ bản dành cho người mới bắt đầu.

Đăng ký học Tester

Postby tvn » Thu 09 Apr, 2015 11:51 pm

Đây là form đăng ký học. Nội dung chi tiết khóa học, vui lòng tham khảo tại đây Học Tester

Nếu form bên dưới không hiển thị được thì vui lòng đăng ký ở đây: Đăng ký học Fresher Tester

tvn
 
Posts: 4687
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Fresher Tester

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests