Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Đây là Quỹ Khuyến Học do Công ty TNHH Testing Việt nam và thành viên forum đóng góp.
Forum rules
Đây là Quỹ Khuyến Học do Công ty TNHH Testing Việt nam và thành viên forum đóng góp.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4886
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn »

Đây là full danh sách các mạnh thường quân đã đóng góp cho Quỹ Khuyến Học TESTING VN:
truongan152
Fresher Tester
Posts: 21
Joined: Fri 16 Nov, 2012 10:48 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by truongan152 »

1. p.uyentrang: 500.000

2. Võ Thị Trường An - Công ty Harvey Nash: 200k
tvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 »

Nguyễn Nhơn Cường - Công Ty Logigear - 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 »

Hà Ngọc Thủy Tiên - Công ty KNG: 600ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 »

Lê Quốc Việt - Công ty FPT: 200ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 »

Nguyễn Quốc Khánh - Công ty Harvey Nash: 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 »

Nguyễn Thị Thuyền - Công ty FPT: 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 »

Hà Thị Liêm - Công ty FPT: 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 »

Nguyễn Phúc Khang - Công ty Officence: 200kPost Reply

Return to “Quỹ khuyến học TESTING VN”