Lợi ích của khóa học Appium

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4893
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Lợi ích của khóa học Appium

Post by tvn » Tue 14 Jun, 2016 8:46 pm

Lợi ích của khóa học Appium tại TESTING VN

Sau khóa học này, bạn sẽ:
 • • Biết cách sử dụng và viết test scripts trong Appium
  • Biết cách xác định các phần tử trong ứng dụng trên mobile trong Appium
  • Biết cách làm việc với Appium Grid
  • Học được nhiều kinh nghiệm làm việc với Appium
  • Sử dụng Appium với TestNg, Maven, Ant và Sauce Labs
  • Biết nhiều framework Test Automation khác nhau
  • Biết các thực hiện kiểm thử tự động các ứng dụng trên Mobile (bao gồm các thể loại các ứng dụng Native, Web và Hybrid)
  • Hỗ trợ kỹ thuật suốt quá trình làm việc của bạn sau khóa học
---

Benefit of this Appium course
 • • You will know how to write test scripts using Appium
  • You will know how to identify identify various mobile elements using Appium
  • Yow will know how to work with Appium Grid
  • Best practices with Appium
  • Using Appium with TestNg, Maven, Ant, Sauce Labs
  • Knowledge about various Test Automation Frameworks
  • Automate Mobile Applications (Native,Web& Hybrid)
  • Lifetime instructor support to your queries
Vui lòng tham khảo thêmPost Reply

Return to “Dạy Appium - Mobile Automated Test”