Lợi ích của khoá học Agile Tester

Mọi thông tin về khoá học Agile Tester đều được thông báo ở đây. Các bạn có thể trao đổi thông tin liên quan đến khoá học Agile Tester do TESTING VN tổ chức ở đây.
Forum rules
Mọi thông tin về khoá học Agile Tester đều được thông báo ở đây. Các bạn có thể trao đổi thông tin liên quan đến khoá học Agile Tester do TESTING VN tổ chức ở đây.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Lợi ích của khoá học Agile Tester

Post by tvn »

Mục tiêu của khoá học Agile Tester, một phần mở rộng của ISTQB Certificate.

Công viêc hằng ngày của tester khác nhau dựa vào nhiều yếu tố, ví dụ như qui trình phát triển phần mềm, tính chất dự án, số lượng người tham gia, quan điểm của công ty, khách hàng yêu cầu, v.v... Nhưng công việc của tester trong các dự án Agile thường khác với công việc của tester trong các dự án thông thường.

Khóa học ISTQB CTFL trang bị cho các bạn kiến thức và kỹ năng cơ bản, có thể áp dụng vào công việc thường ngày và trong mọi thể loại dự án hoặc qui trình làm việc. Nhưng nó không bao gồm kiến thức và kỹ năng để tester có thể làm việc tốt trong các nhóm dự án đang áp dụng mô hình phát triển phần mềm Agile, ví dụ như Scrum hoặc XP. ISTQB Agile Extension bổ sung cho bạn những kiến thức cơ bản đủ để tester có thể làm việc hiệu quả trong một nhóm Scrum.

Image

Sau khoá học Agile Tester này, bạn sẽ hiểu được và nắm vững:
 • + Các nguyên tắc cơ bản của phát triển phần mềm Agile
  + Các phương pháp tiếp cận Agile khác nhau
  + Sự khác nhau giữa Phương pháp tiếp cận kiểm thử truyền thống so với Agile
  + Kiểm thử trong các dự án Agile
  + Vai trò và kỹ năng của một kiểm thử viên trong các dự án Agile
  + Các kỹ thuật và phương pháp kiểm thử trong Agile
  + Đánh giá rủi ro chất lượng sản phẩm trong các dự án Agile
  + Ước lượng công sức kiểm tra dựa trên nội dung lặp và rủi ro về chất lượng
  + Công cụ trong các dự án Agiletvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Lợi ích của khoá học Agile Tester

Post by tvn »

Nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ Agile Tester, bạn có nên ghi danh học Agile Tester ở đây. Cám ơn.Post Reply

Return to “Đào tạo Agile Tester”