How to write good test cases Làm sao để viết test case tốt • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

How to write good test cases Làm sao để viết test case tốt

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case

How to write good test cases Làm sao để viết test case tốt

Postby hoangliensonmt » Tue 21 Sep, 2010 5:15 pm

How to write good test cases - Làm sao để viết test case tốt

Dianne Runnels
Interim Technology Consulting

What is a good test case?

1. Accurate - tests what it’s designed to
2. Economical - no unnecessary steps
3. Repeatable, reusable - keeps on going
4. Traceable - to a requirement
5. Appropriate - for test environment, testers
6. Self standing - independent of the writer
7. Self cleaning - picks up after itself

Types of test cases

1. “A rose by any other name smells as sweet”
2. Step-by-step or word/action instructions
3. Table, matrix
4. Script for record/playback or performance test
5. All need the same structure (anatomy)

Tham khảo thêm:

+ Cách khác để viết được test case tốt
+ What is a good test case? Thế nào là test case tốt?


Tải file đầy đủ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
hoangliensonmt
 
Posts: 88
Joined: Mon 26 Jul, 2010 5:42 pm

Re: How to write better test cases-Làm sao để viết test case

Postby tvn » Mon 27 Sep, 2010 8:29 am

Làm sao để viết test case tốt

Dianne Runnels
Interim Technology Consulting

Test case tốt là sao?

1. Chính xác - test những gì đã được thiết kế ra
2. Kinh tế - không có các bước không cần thiết
3. Có thể tái sử dụng - có thể dùng lại toàn bộ (hoặc một phần) test case này cho các dự án khác (chức năng khác)
4. Có thể lưu vết để theo dõi được - yêu cầu (thay đổi theo sự thay đổi của spec)
5. Thích hợp - với môi trường test và tester
6. Có thể dùng độc lập - không phụ thuộc vào người viết
7. Gọn gàng, dễ đọc - chọn sau khi tạo test case

Các loại test case

1. “Rượu ngon chẳng quản be sành”
2. Hướng dẫn từ/hành động hoặc mô tả từng bước một
3. Dạng table, ma trận
4. Script dùng cho record/playback hoặc performance test
5. Tất cả phải thống nhất cùng một cấu trúc (khung sườn)

----
Tham khảo cách thiết kế test case khác ở đây tk test cases

Các Kỹ Thuật Thiết Kế Test Case trong Black Box Testing ở đây black box test cases
----
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: How to write good test cases Làm sao để viết test case t

Postby thuandm » Wed 01 May, 2013 5:52 pm

Zất hữu ích. Cảm ơn bạn nhiều. :)
Không có mục tiêu nào là quá lớn. Không có ước mơ nào là quá xa vời.
thuandm
 
Posts: 17
Joined: Sun 14 Apr, 2013 10:37 am


Return to Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests