Seven Software Testing Principles - 7 nguyên tắc test

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4903
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Seven Software Testing Principles - 7 nguyên tắc test

Post by tvn » Tue 25 Jan, 2011 4:27 pm

Principles
A number of testing principles have been suggested over the past 40 years and offer general guidelines common for all testing.

Principle 1 – Testing shows presence of defects
Testing can show that defects are present, but cannot prove that there are no defects. Testing reduces the probability of undiscovered defects remaining in the software but, even if no defects are found, it is not a proof of correctness.

Principle 2 – Exhaustive testing is impossible
Testing everything (all combinations of inputs and preconditions) is not feasible except for trivial cases. Instead of exhaustive testing, risk analysis and priorities should be used to focus testing efforts.

Principle 3 – Early testing
To find defects early, testing activities shall be started as early as possible in the software or system development life cycle, and shall be focused on defined objectives.

Principle 4 – Defect clustering
Testing effort shall be focused proportionally to the expected and later observed defect density of modules. A small number of modules usually contains most of the defects discovered during pre- release testing, or is responsible for most of the operational failures.

Principle 5 – Pesticide paradox
If the same tests are repeated over and over again, eventually the same set of test cases will no longer find any new defects. To overcome this “pesticide paradox”, test cases need to be regularly reviewed and revised, and new and different tests need to be written to exercise different parts of the software or system to find potentially more defects.

Principle 6 – Testing is context dependent
Testing is done differently in different contexts. For example, safety-critical software is tested differently from an e-commerce site.

Principle 7 – Absence-of-errors fallacy
Finding and fixing defects does not help if the system built is unusable and does not fulfill the users’ needs and expectations.

Trích: ISTQB Syllabus Foundation Level Version 2010tvn
Admin
Posts: 4903
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

7 nguyên tắc kiểm thử phần mềm

Post by tvn » Tue 25 Jan, 2011 5:03 pm

Các nguyên tắc
Một số nguyên tắc kiểm thử đã được đề nghị từ 40 năm về trước và đã đưa ra một số phương châm chung phổ biến cho kiểm thử phần mềm, bao gồm các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1 – Kiểm thử đưa ra lỗi
Kiểm thử có thể cho thấy rằng phần mềm đang có lỗi, nhưng không thể chứng minh rằng phần mềm không có lỗi. Kiểm thử làm giảm xác suất lỗi chưa tìm thấy vẫn còn trong phần mềm, thậm chí là không còn lỗi nào, nó không phải là bằng chứng của sự chính xác.

Nguyên tắc 2 – Exhaustive testing is impossible
Kiểm thử mọi thứ (tất cả các tổ hợp của điều kiện input đầu vào) là không thể thực hiện được, trừ phi nó chỉ bao gồm một số trường hợp bình thường (ít trường hợp tổ hợp thì có thể test toàn bộ được). Thay vì kiểm thử toàn bộ, việc phân tích rủi ro và dựa trên sự mức độ ưu tiên chúng ta có thể tập trung việc kiểm thử vào một số điểm cần thiết.

Nguyên tắc 3 – Kiểm thử sớm
Để tìm được bug sớm, các hoạt động kiểm thử nên được bắt đầu càng sớm càng tốt trong qui trình phát triển (vòng đời phát triển) phần mềm hoặc hệ thống, và nên tập trung vào các hoạt động đã định trước.

Nguyên tắc 4 – Sự tập trung của lỗi
Nỗ lực kiểm thử nên tập trung một cách cân đối vào mật độ lỗi dự kiến và lỗi phát hiện ra sau đó trong các mô-đun. Một số ít các mô-đun thường chứa nhiều lỗi không phát hiện ra trong lúc kiểm thử trước khi phát hành (release), hoặc chịu trách nhiệm cho hầu hết các lỗi hoạt động của phần mềm.

Để hiểu rõ hơn nguyên tắc này, ta cần xem xét 3 điều sau:
1. Nguyên tắc tổ gián: chỗ nào có 1 vài con gián thì ở đâu đó xung quanh nó sẽ có cả tổ gián -> có rất nhiều gián >>> chỗ nào có 1 vài con bug thì xung quanh, gần gần chỗ đó sẽ có nhiều bug.
2. Nguyên tắc 80/20: thông thường 20% chức năng quan trọng trong một chương trình có thể gây ra đến 80% tổng số bug phát hiện được trong chương trình đó.
3. Exhaustive testing is impossible (nguyên tắc thứ 2): do đó cần phải ananlysis (phân tích) + priorities (tính toán mức độ ưu tiên) để quyết định tập trung vào test chỗ nào.

=> Test kỹ chức năng quan trọng => found bug => test những gì liên quan + những chức năng gần nó để tìm ra bug nhiều hơn.

Nguyên tắc 5 – Nghịch lý thuốc trừ sâu
Nếu việc kiểm thử tương tự nhau được lặp đi lặp lại nhiều lần, thì cuối cùng sẽ có một số trường hợp kiểm thử (ca kiểm thử - test case) sẽ không còn tìm thấy bất kỳ lỗi nào mới. Để khắc phục "nghịch lý thuốc trừ sâu" này, các trường hợp kiểm thử cần phải được xem xét và sửa đổi thường xuyên, và cần phải viết các test case mới và khác nhau để thực hiện nhiều phần khác nhau của phần mềm hoặc hệ thống để tìm ra lỗi tiềm ẩn nhiều hơn nữa.

Nguyên tắc này giống như việc trừ sâu trong nông nghiệp, nếu chúng ta cứ phun một loại thuốc với nồng độ giống nhau trong một khoảng thời gian dài thì có một số con sâu sẽ quen dần và cuối cùng việc phun thuốc giống như là tắm chúng vậy (bị lờn thuốc) => lúc đó chúng ta không thể diệt sạch chúng được. Do vậy, để diệt sạch sâu một cách hiệu quả, người ta thường thay đổi loại thuốc trừ sâu, mỗi loại chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn.

Nguyên tắc 6 – Kiểm thử theo các ngữ cảnh độc lập
Nguyên tắc này là việc testing phụ thuộc vào ngữ cảnh, test trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.
Để hiểu rõ hơn chúng ta xem ví dụ sau:

Ví dụ, cũng với một chương trình calculator có rất nhiều chức năng, nhưng:
- Nếu test chương trình này cho mẫu giáo thì chỉ cần test cộng trừ là OK
- Nếu test chương trình này cho cấp 2 thì cộng trừ nhân chia
- Nếu test chương trình này cho đại học thì tích phân, đạo hàm, v.v....

Nguyên tắc 7 – Sự sai lầm về việc không có lỗi
Việc tìm và sửa chữa lỗi sẽ không giúp được gì nếu hệ thống được xây dựng xong nhưng không thể dùng được và không đáp ứng được nhu cầu và sự mong đợi của người dùng. (Nghĩa là nếu sau khi code, test rồi fix bug, làm đủ tất cả các trường hợp và cuối cùng cho ra một sản phẩm không như mong đợi hoặc không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì dự án phần mềm đó coi như thất bại mặc dù đã được test xong)lent00597
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 03 Oct, 2011 8:30 pm
Contact:

Re: Seven Software Testing Principles - 7 nguyên tắc test

Post by lent00597 » Mon 30 Jan, 2012 10:02 pm

cám ơn bạn đã chia sẻ, mình đang cần tìm hiểu về các vấn đề này
Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”