Version Tracking Document Template

Nơi post những thông khác liên quan đến template (các loại biểu mẫu)
Forum rules
Các bạn chỉ nên post những thông tin liên quan đến các loại biểu mẫu.
Post Reply
meoit90
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Mon 03 Dec, 2012 4:11 pm
Contact:

Version Tracking Document Template

Post by meoit90 » Wed 12 Jun, 2013 4:02 pm

Mình đang cần template cho Version Tracking Document. Ai có template hoặc có kinh nghiệm viết tài liệu này thì chỉ cho mình vớitvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Version Tracking Document Template

Post by tvn » Fri 14 Jun, 2013 11:27 am

Phần này thường không có tài liệu riêng, mà nó được đính kèm vào từng tài liệu, có khi nằm ở 1 sheet - trong excel - (hoặc 1 trang word) nhưng cũng có khi nằm chung với tài liệu ở phần header hoặc footer. Bạn xem ở tài liệu đính kèm sẽ hiểu thêm
history and version control table.png
history and version control table1.png
Tải tài liệu về
documenthistoryandversioncontrol.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.meoit90
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Mon 03 Dec, 2012 4:11 pm
Contact:

Re: Version Tracking Document Template

Post by meoit90 » Sat 15 Jun, 2013 10:11 pm

thanks admin! :DPost Reply

Return to “Other - Các loại biểu mẫu khác”