Sự khác nhau giữa F5 và Ctrl+F5

Hỏi đáp các thông tin khác về software testing
Post Reply
phuckhang190
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Wed 05 Sep, 2012 12:10 pm
Contact:

Sự khác nhau giữa F5 và Ctrl+F5

Post by phuckhang190 »

Khi Dev cập nhật resource mới, chúng ta nên dùng Ctrl+F5 để load lại một trang web, thay vì nhấn F5.
1. Khi nhấn F5, Browser sẽ lấy dữ liệu (file, css...) mà cache đã lưu lại để xử lý, do đó không cập nhật được resource mới.
2. Khi nhấn Ctrl+F5, tất cả resource từ server sẽ được load lại, mà không lấy dữ liệu từ cache.

Tham khảo thêm tại đây:

Imagectyxkld2016
Jr. Tester
Posts: 55
Joined: Fri 04 Nov, 2016 4:01 pm
Contact:

Re: Sự khác nhau giữa F5 và Ctrl+F5

Post by ctyxkld2016 »

chính ra những kiến thức này rất hay bởi vì thường xuyên sử dụng hàng ngày mà ít người biết và hiểu rõ về nóPost Reply

Return to “Others - Các vấn đề khác”