Spec của dự án là do ai viết?

Hỏi đáp các thông tin khác về software testing
Post Reply
linhlantrang
Fresher Tester
Posts: 13
Joined: Fri 04 Apr, 2014 2:44 pm
Contact:

Spec của dự án là do ai viết?

Post by linhlantrang » Tue 11 Dec, 2018 10:20 pm

Cho em hỏi Spec của dự án thường do ai viết ạ? Em đang phân vân ko biết là BA, PM hay QC viết, em cảm ơn mntvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Spec của dự án là do ai viết?

Post by tvn » Wed 19 Dec, 2018 10:31 pm

linhlantrang wrote:
Tue 11 Dec, 2018 10:20 pm
Cho em hỏi Spec của dự án thường do ai viết ạ? Em đang phân vân ko biết là BA, PM hay QC viết, em cảm ơn mn
Nếu bạn làm trong các dự án outsourcing (gia công phần mềm) thì thường spec (viết tắt của từ specification - tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu mô tả chi tiết) là do phía khách hàng viết và chuyển sang nhóm phát triển. Thường là tài liệu mô tả chi tiết các màn hình của hệ thống.

Còn nếu bạn làm trong các công ty, hay nhóm phát triển sản phẩm (product) thì tài liệu do PM hoặc BA viết. Nhưng cũng có nhiều công ty, do UX designer góp phần thiết kế nội dung các màn hình và các luồng nghiệp vụ, kịch bản sử dụng chức năng và phi chức năng (ví dụ usability) của hệ thống.

Nhưng cũng có công ty gia công phần mềm ở Việt Nam, thì QC kiêm luôn việc đi lấy yêu cầu và viết tài liệu SRS/spec
Ghi chú:
  • PM: Project Manger hoặc Product Manager
  • BA: Business Analyst
  • QC: Quality Control
  • SRS: System/Software Requirement Specificationlinhlantrang
Fresher Tester
Posts: 13
Joined: Fri 04 Apr, 2014 2:44 pm
Contact:

Re: Spec của dự án là do ai viết?

Post by linhlantrang » Sun 03 Feb, 2019 10:24 am

tvn wrote:
Wed 19 Dec, 2018 10:31 pm
linhlantrang wrote:
Tue 11 Dec, 2018 10:20 pm
Cho em hỏi Spec của dự án thường do ai viết ạ? Em đang phân vân ko biết là BA, PM hay QC viết, em cảm ơn mn
Nếu bạn làm trong các dự án outsourcing (gia công phần mềm) thì thường spec (viết tắt của từ specification - tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu mô tả chi tiết) là do phía khách hàng viết và chuyển sang nhóm phát triển. Thường là tài liệu mô tả chi tiết các màn hình của hệ thống.

Còn nếu bạn làm trong các công ty, hay nhóm phát triển sản phẩm (product) thì tài liệu do PM hoặc BA viết. Nhưng cũng có nhiều công ty, do UX designer góp phần thiết kế nội dung các màn hình và các luồng nghiệp vụ, kịch bản sử dụng chức năng và phi chức năng (ví dụ usability) của hệ thống.

Nhưng cũng có công ty gia công phần mềm ở Việt Nam, thì QC kiêm luôn việc đi lấy yêu cầu và viết tài liệu SRS/spec
Ghi chú:
  • PM: Project Manger hoặc Product Manager
  • BA: Business Analyst
  • QC: Quality Control
  • SRS: System/Software Requirement Specification
———
em cảm ơn anh tvn ạPost Reply

Return to “Others - Các vấn đề khác”