Hỏi về cách xử lý TH Login có capcha

Nơi các bạn có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết về Selenium testing tool
Forum rules
Nơi trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến testing tool Selenium.
Nên search trước khi post bài.
Post Reply
mainguyen283
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 09 Jun, 2017 3:08 pm
Contact:

Hỏi về cách xử lý TH Login có capcha

Post by mainguyen283 »

Các anh, chị ơi cho em hỏi xíu ạ.
ở 1 số web, khi đăng nhập sai quá 5 lần thì hiển thị capcha. vậy giả sử em xét 2 case:
- Case 1: ĐN sai 5 lần
- Case 2: ĐN thành công
Khi case 1 đã pass, hiển thị capcha dạng hình ảnh. Mà máy thì không đọc được dữ liệu ở ảnh. Vậy phải giải quyết case ĐN thành công như nào ạ? Em đang sử dụng Selenium WebDriver ạ.tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Hỏi về cách xử lý TH Login có capcha

Post by tvn »

Nếu bắt buộc phải test cả 2 case này thì bạn thử cho chạy test case 2 trước rồi chạy test case 1 sau.

Nếu làm như mình vừa nói, thì không được tốt lắm, vì test case thì không nên phụ thuộc lẫn nhau. Nghĩa là muốn chạy case nào trước cũng được. Để làm vậy, bạn thử nghĩ đến precondition của test case. Nói nôm na, nghĩa là mình cần phải kiểm tra, chuẩn bị điều kiện yêu cầu của test case này trước khi tiến hành các bước thực hiện. Như vậy nó luôn độc lập với các test case khác.daominhdam
Fresher Tester
Posts: 27
Joined: Sun 03 Feb, 2013 8:18 pm
Location: Đà nẵng
Contact:

Re: Hỏi về cách xử lý TH Login có capcha

Post by daominhdam »

mainguyen283 wrote:Các anh, chị ơi cho em hỏi xíu ạ.
ở 1 số web, khi đăng nhập sai quá 5 lần thì hiển thị capcha. vậy giả sử em xét 2 case:
- Case 1: ĐN sai 5 lần
- Case 2: ĐN thành công
Khi case 1 đã pass, hiển thị capcha dạng hình ảnh. Mà máy thì không đọc được dữ liệu ở ảnh. Vậy phải giải quyết case ĐN thành công như nào ạ? Em đang sử dụng Selenium WebDriver ạ.
Bạn cho mỗi case đều khởi tạo browser để nó ko reference với nhau.
Ví dụ:
@Test
public void TC_01() {
driver = new FirefoxDriver();
// Action + Verify
}

@Test
public void TC_02() {
driver = new FirefoxDriver();
// Action + Verify
}

// quit browser khi run xong mỗi case
@AfterTest
public void quitBrowser() {
driver.quit();
}


Dam Dao
Skype: daominhdam
Email: daominhdam@gmail.com
Blog: https://automationfc.com

Post Reply

Return to “Selenium”