Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Chuyên đề thảo luận về Performance Testing
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Performance Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
loantt1
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Thu 28 Apr, 2011 8:39 am
Contact:

Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by loantt1 » Thu 28 Apr, 2011 5:06 pm

Hi all,
Cho mình hỏi có bạn nào nắm rõ về Performance testing thì chỉ giúp mình nhé: Mình muốn phân biệt Load testing, Stress testing, Volume testing , performance testing.

Nếu bạn nào biết thì phân tích rõ giúp mình các loại test trên là gì, mục đích, cách thực hiện, có ví dụ cụ thể thì tốt quá.tvn
Admin
Posts: 4721
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Những câu hỏi về kiểm thử hiệu năng

Post by tvn » Fri 29 Apr, 2011 9:02 am

Performance testing
Performance testing is executed to determine how fast a system or sub-system performs under a particular workload. It can also serve to validate and verify other quality attributes of the system, such as scalability, reliability and resource usage. Load testing is primarily concerned with testing that can continue to operate under a specific load, whether that be large quantities of data or a large number of users. This is generally referred to as software scalability. The related load testing activity of when performed as a non-functional activity is often referred to as endurance testing.

Volume testing is a way to test functionality. Stress testing is a way to test reliability. Load testing is a way to test performance. There is little agreement on what the specific goals of load testing are. The terms load testing, performance testing, reliability testing, and volume testing, are often used interchangeably.

Load testing
Load testing is the process of putting demand on a system or device and measuring its response. Load testing is performed to determine a system’s behavior under both normal and anticipated peak load conditions. It helps to identify the maximum operating capacity of an application as well as any bottlenecks and determine which element is causing degradation. When the load placed on the system is raised beyond normal usage patterns, in order to test the system's response at unusually high or peak loads, it is known as stress testing. The load is usually so great that error conditions are the expected result, although no clear boundary exists when an activity ceases to be a load test and becomes a stress test

Volume testing
Volume Testing belongs to the group of non-functional tests, which are often misunderstood and/or used interchangeably. Volume testing refers to testing a software application with a certain amount of data. This amount can, in generic terms, be the database size or it could also be the size of an interface file that is the subject of volume testing. For example, if you want to volume test your application with a specific database size, you will expand your database to that size and then test the application's performance on it. Another example could be when there is a requirement for your application to interact with an interface file (could be any file such as .dat, .xml); this interaction could be reading and/or writing on to/from the file. You will create a sample file of the size you want and then test the application's functionality with that file in order to test the performance.

Stress testing
Stress testing is a form of testing that is used to determine the stability of a given system or entity. It involves testing beyond normal operational capacity, often to a breaking point, in order to observe the results. Stress testing may have a more specific meaning in certain industries, such as fatigue testing for materials.

Ví dụ:

Load test
Kiểm thử load test cho Website A: cho 100user login cùng lúc, sau đó thử 200user, 500user, 1000user,...
và xem kết quả xử lý của website: thời gian đáp ứng bao nhiêu ms, mỗi user thực hiện một chức năng khác nhau => có chức năng nào không đáp ứng được hay không? có xảy ra lỗi gì hay không?...

Stress test
Mong muốn của chủ website là 1000user online cùng lúc. vậy chúng ta sẽ thử 900user, 999user, 1000user, 1100user => xem có lỗi gì không?
Hoặc mong muốn server chạy trên cấu hình Pentium i3, RAM 2GB, HDD 500GB => chúng ta cho website chạy trên server có cấu hình tương tự nhưng lần lượt thay thế CPU, RAM, HDD thấp hơn 1/2 xem thử có xảy ra lỗi gì không? lúc đó chương trình còn thực hiện đúng nữa không?...

Mời các bạn tham khảo Kiểm thử load test như thế nào?loantt1
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Thu 28 Apr, 2011 8:39 am
Contact:

Re: Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by loantt1 » Thu 05 May, 2011 2:24 pm

Thank bác tvn nhé :P Mình đã hiểu được kha khá rồi.dungtrantk61
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 27 Feb, 2012 8:25 am
Contact:

Re: Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by dungtrantk61 » Mon 27 Feb, 2012 8:46 am

Hi all,
Cho mình hỏi có bạn nào nắm rõ về Performance testing thì chỉ giúp mình nhé: Mình muốn phân biệt Load testing, Stress testing, Volume testing, performance testing.

Nếu bạn nào biết thì phân tích rõ giúp mình các loại test trên là gì, mục đích, cách thực hiện, có ví dụ cụ thể thì tốt quá.tvn
Admin
Posts: 4721
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by tvn » Tue 28 Feb, 2012 2:40 pm

Performance testing

Kiểm thử hiệu năng được thực hiện để xác định hệ thống hoặc hệ thống con thực hiện một khối lượng công việc cụ thể nhanh thế nào. Nó cũng có thể dùng để xác nhận và xác minh những thuộc tính chất lượng khác của hệ thống như là khả năng mở rộng, độ tin cậy và sử dụng tài nguyên. Load testing là khái niệm chủ yếu của việc kiểm thử mà có thể tiếp tục hoạt động ở một mức tải cụ thể, cho dù đó là một lượng lớn dữ liệu hoặc lượng lớn người sử dụng. Cái này gọi chung là khả năng mở rộng của phần mềm. Hoạt động load testing liên quan khi thực hiện hoạt động phi chức năng thường được gọi là kiểm thử sức chịu đựng (độ bền).

Volume testing (kiểm tra khối lượng) là một cách kiểm tra chức năng. Stress testing là một cách để kiểm tra (độ) tính tin cậy. Load testing là một cách để kiểm tra hiệu năng. Đây là mốt số thỏa thuận về các mục tiêu cụ thể của load testing. Những thuật ngữ như load testing, performance testing, reliability testing, và volume testing thường sử dụng thay thế cho nhau.

Load testing

Load testing là một quá trình thêm nhu cầu vào một hệ thống hoặc thiết bị và đo lường phản ứng của nó. Load testing được thực hiện để xác định ứng xử của hệ thống trong các điều kiện tải bình thường và cao hơn điều kiện tải dự kiến. Nó giúp xác định công suất vận hành tối đa của một ứng dụng như các điểm “thắt cổ chai” (bottleneck) và xác định phần tử nào là nguyên nhân gây ra điều đó. Khi mức tải trên hệ thống vượt ra ngoài những cách thức sử dụng bình thường – để kiểm tra phản ứng của hệ thống ở những điểm cao bất thường hoặc cao điểm tải – thì được gọi là stress testing. Mức tải thường phần lớn là các điều kiện lỗi là kết quả mong đợi, mặc dù không tồn tại ranh giới rõ ràng khi một hoạt động chuyển dần từ load test trở thành stress test.

Stress testing

Stress testing là một hình thức kiểm thử được sử dụng để xác định tính ổn định của một hệ thống hoặc một thực thể được đưa ra. Nó liên quan đến những kiểm thử vượt quá khả năng bình thường của hệ thống, thường để xác định điểm phá vỡ, để quan sát các kết quả. Stress testing có thể có nghĩa cụ thể hơn trong một số ngành công nghiệp nhất định, như là kiểm thử tính mỏi của vật liệu.

Volume testing

Volume testing thuộc về nhóm kiểm thử phi chức năng, nó thường bị hiểu nhầm hoặc dùng thay thế cho loại kiểm thử khác. Volume testing đề cập tới việc kiểm thử phần mềm ứng dụng với một lượng dữ liệu nhất định. Số lượng này có thể là kích thước cơ sở dữ liệu hoặc nó cũng có thể là kích thước của 1 tập tin giao tiếp là đối tượng của volume testing (định nghĩa trong các thuật ngữ chung). Ví dụ, nếu bạn muốn thực hiện test volume cho ứng dụng của bạn với kích thước DB cụ thể, bạn sẽ mở rộng DB của bạn tới một kích thước này rồi thực hiện kiểm thử hiệu năng của ứng dụng trên DB đó. Một ví dụ khác là khi có những yêu cầu ứng dụng của bạn tương tác với một tệp tin giao tiếp (có thể bất cứ file nào như là .dat, .xml) những tương tác này có thể là đọc và/hoặc viết trên file. Bạn sẽ tạo một file mẫu có kích thước bạn muốn và sau đó test chức năng của ứng dụng với file đó để test hiệu năng.

Translate by Nhím còiphailamsao263
Fresher Tester
Posts: 26
Joined: Sun 23 Sep, 2012 4:20 pm
Contact:

Re: Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by phailamsao263 » Thu 13 Dec, 2012 9:55 pm

Anh ơi cho em hỏi là kiểm thử hiệu năng cho Website có phải kiểm tra server hợp với cấu hình máy như thế nào không ạ!tvn
Admin
Posts: 4721
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by tvn » Thu 13 Dec, 2012 10:22 pm

Chào bạn,

Theo bạn "kiểm tra cấu hình máy" là cấu hình của máy nào? máy client hả?

Kiểm thử hiệu năng là kiểm tra xem server có thể chịu tải đến mức nào, phản hồi của server ra sao khi có nhiều user truy cập. Ví dụ điển hình server của hệ thống mua vé tàu tết nè, ngày đầu tiên thông báo bán vé, không ai vào được, lúc nào cũng đợi lâu rồi báo quá số lượng truy cập.

Thực sự họ có kiểm thử hiệu năng trước khi đưa vào sử dụng không? Nếu đã biết được số lượng người truy cập có thể đạt được, vậy hoàn toàn có thể kiểm thử để chọn cấu hình server có khả năng chịu được tải này. Từ đây suy ra, cần phải kiểm tra cấu hình server so với lượng truy cập yêu cầu phải đáp ứng, xem có thể đáp ứng được không. Không thể chọn server cấu hình thấp, băng thông mạng nhỏ mà đòi đáp ứng lượng truy cập cao được.

Không cần kiểm tra cấu hình của máy client đâu nha bạn. Mình có thể giả định user dùng cấu hình máy trung bình nào đó.muasaobang2808
Hoc Tester
Posts: 6
Joined: Thu 10 Jan, 2013 10:03 pm
Contact:

Re: Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by muasaobang2808 » Tue 12 Mar, 2013 3:04 pm

Mọi người ơi cho minh hỏi là còn có cả Longevity and endurance Test cũng thuộc Performance Test, ai có thể định nghĩa và lấy ví dụ giúp mình vs, hlep me!!hasluy
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 15 Apr, 2013 8:46 am
Contact:

Re: Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by hasluy » Mon 15 Apr, 2013 9:14 am

Dear all,
Có mem nào sử dụng Jmeter để test performance của 1 form submit chưa? Hướng dẫn cho mình với!
Cụ thể: Mình muốn kiểm tra xem, có bao nhiêu user có thể submit form thành công trong cùng 1 thời điểm.
Thank all.thuquynh04
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Thu 20 Jun, 2013 9:38 am
Contact:

Re: Phân biệt Load test, Stress test, và Volume test

Post by thuquynh04 » Sun 23 Jun, 2013 10:51 am

anh tvn! cho em hỏi test tool có chức năng và phi chức năng vậy nó bao gồm những gì?
phi chức năng em tìm hiểu được là : security, load and performance, volume testing, stresstesting... còn gì nữa ko biết?em
còn chức năng em mới tìm hiểu được là : unit test, web test, integration test..ko biết có đúng ko???
và có công cụ hỗ trợ test nào cho các chức năng đó ko???
thank you!Post Reply

Return to “Performance Testing - Kiểm thử hiệu năng”