Hỏi cách sử dụng chi tiết Apache Benchmark

Chuyên đề thảo luận về Performance Testing
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Performance Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
phuongnguyen0110
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 08 Jun, 2016 1:56 pm
Contact:

Hỏi cách sử dụng chi tiết Apache Benchmark

Post by phuongnguyen0110 » Sat 11 Jun, 2016 10:06 am

Các anh chị ai đã từng sử dụng tool test Apache Benchmark chỉ giúp em cách xác thực truy vấn khi gọi service với ạ. :(Post Reply

Return to “Performance Testing - Kiểm thử hiệu năng”