De thi 2016 ISTQB

Chuyên đề thảo luận các vấn đề liên quan đến ISTQB Certificate.
(ISTQB = International Software Testing Qualifications Board)
Forum rules
Trong chuyên đề này, các bạn chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến ISTQB Certificate.
Post Reply
kieuduyencr
Fresher Tester
Posts: 29
Joined: Tue 31 Jan, 2012 9:54 am
Contact:

De thi 2016 ISTQB

Post by kieuduyencr » Thu 21 Jan, 2016 10:16 am

Co ai thi roi .Share de thi cho minh voi...Post Reply

Return to “ISTQB Certificate - Chứng chỉ ISTQB”