Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Tất cả các thông tin việc làm Tester tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Post Reply
Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Wed 08 Jun, 2016 9:44 pm

TẠM NGỪNG TUYỂN DỤNG
Last edited by Global CyberSoft on Thu 25 Jan, 2018 6:56 pm, edited 17 times in total.hadethuong
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sun 24 Aug, 2014 2:40 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by hadethuong » Fri 10 Jun, 2016 3:00 pm

Cho em hỏi, tuyển fresher tester hay sao vậy anh?Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Sun 12 Jun, 2016 3:29 pm

Tuyển cả Fresher Tester và Tester có kinh nghiệm nhé bạn.hadethuong
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Sun 24 Aug, 2014 2:40 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by hadethuong » Mon 13 Jun, 2016 1:30 pm

Em nộp hồ sơ đăng ký vị trí tester có kinh nghiệm, mà bên anh kêu em đi phỏng vấn với vị trí Fresher Tester á.Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Wed 22 Jun, 2016 10:38 pm

Update thông tin 22/6/2016Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Thu 30 Jun, 2016 11:05 pm

Update thông tin 30/6/2016Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Mon 11 Jul, 2016 10:32 pm

Update thông tin 11/7/2016Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Mon 18 Jul, 2016 10:31 pm

Update thông tin 18/7/2016Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Sun 31 Jul, 2016 6:01 pm

Update thông tin 31/7/2016Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Sun 07 Aug, 2016 11:12 pm

Update thông tin 7/8/2016Post Reply

Return to “Tuyển Tester/QC - Tp.HCM”