Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Tất cả các thông tin việc làm Tester tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Post Reply
NyQyh
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Wed 24 Aug, 2016 8:34 am
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by NyQyh » Tue 17 Jan, 2017 12:32 pm

Delivery to the following recipient failed permanently:

phudv@gcs-vn.com

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gcs-vn.com by us-smtp-inbound-2.mimecast.com. [205.139.110.181].

The error that the other server returned was:
554 Email rejected due to security policies - https://community.mimecast.com/docs/DOC-1369#554

Em đã gửi mail và nhận lại như thế này không biết cty có nhận được không @@. Có ai bị giống mình ko nhỉ?Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Thu 19 Jan, 2017 10:58 am

update thông tin tuyển dụng 19/1/2017Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Thu 19 Jan, 2017 11:00 am

NyQyh wrote:Delivery to the following recipient failed permanently:

phudv@gcs-vn.com

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gcs-vn.com by us-smtp-inbound-2.mimecast.com. [205.139.110.181].

The error that the other server returned was:
554 Email rejected due to security policies - https://community.mimecast.com/docs/DOC-1369#554

Em đã gửi mail và nhận lại như thế này không biết cty có nhận được không @@. Có ai bị giống mình ko nhỉ?
Anh đã check rồi, mail vẫn bình thường em nhé.

CV em gửi tên gì để anh check lại xem ?NyQyh
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Wed 24 Aug, 2016 8:34 am
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by NyQyh » Sun 22 Jan, 2017 1:11 am

Dạ Nguyễn Thị Như Quỳnh á anh! Thanks!Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Sun 05 Feb, 2017 4:17 pm

update thông tin tuyển dụng 05/02/2017Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Tue 14 Feb, 2017 8:08 pm

update thông tin tuyển dụng 14/02/2017Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Thu 23 Feb, 2017 3:43 pm

update thông tin tuyển dụng 23/2/2017Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Sun 05 Mar, 2017 5:50 am

Update thông tin 5/3/2017Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Mon 13 Mar, 2017 8:13 pm

Update thông tin 13/3/2017Global CyberSoft
Jr. Tester
Posts: 83
Joined: Wed 08 Jun, 2016 9:36 pm
Contact:

Re: Global CyberSoft Tuyển SQA Engineer (Tester)

Post by Global CyberSoft » Sun 19 Mar, 2017 12:42 pm

Update thông tin 19/3/2017Post Reply

Return to “Tuyển Tester/QC - Tp.HCM”