[(GHN)Scommerce] QC job (Jr-Sr) manual +auto • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

[(GHN)Scommerce] QC job (Jr-Sr) manual +auto

Tất cả các thông tin việc làm Tester tại Thành Phố Hồ Chí Minh

[(GHN)Scommerce] QC job (Jr-Sr) manual +auto

Postby dongdo » Sat 11 Nov, 2017 8:56 am

- Sr Qc Engineer: 3+ years experience testing Web AND Mobile AND Automation AND manual.
- Jr Qc Engineer: 1+ year experience testing Web AND Mobile AND manual AND Automation(knowledge).
Feel free contact me to get more infomations:
Mr. Dong
E. dongdd@scommerce.asia
M & telegram 091 291 0678
S. Mrdongdo@live.com
dongdo
 
Posts: 1
Joined: Thu 09 Nov, 2017 9:14 am

Return to Tuyển Tester/QC - Tp.HCM

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests