NUnit sample - Hàm mũ

Hướng dẫn sử dụng NUnit
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

NUnit sample - Hàm mũ

Post by tvn » Fri 14 Oct, 2011 10:54 am

Đây là một ví dụ về Nunit

Đây là source chương trình cần thực hiện Unit test
source_Ham_Mu.jpg
Đây là code (test case) Unit test cho hàm trên.
Ham_Mu.jpg
source_Ham_Mu.zip
Ham_Mu_Test.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Hướng Dẫn Sử Dụng NUnit”