Lớp Agile Tester cho người mới bắt đầu

Nơi thảo luận về các vấn đề đào tạo QC, Tester VN
Forum rules
Nơi thảo luận về các vấn đề đào tạo QC, Tester VN
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Lớp Agile Tester cho người mới bắt đầu

Post by tvn » Mon 15 Jan, 2018 11:50 pm

Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và bạn mong muốn sau này sẽ làm việc trong các dự án Agile/Scrum nhưng không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Bạn có vô số câu hỏi như Agile testing là gì?, công việc của một tester trong mô hình srum như thế nào? Agile Tester thì có cần trang bị những kỹ năng gì khác với tester làm trong các dự án bình thường không? V.v...

TESTING VN là nơi đào tạo kiểm thử phần mềm đáng tin cậy. Và nay, TESTING VN đã bắt đầu đạo tạo Agile Tester theo ISTQB.

Vậy lớp Agile tester cho người mới bắt đầu thì sao?
Hiện nay, TESTING VN chưa có khóa đào tạo ngắn hạn Agile tester dành cho người mới bắt đầu. Tester mới bắt đầu, nghĩa là bạn chưa biết gì về kiểm thử phần mềm.

Tại sao chưa có lớp Agile tester cho người mới bắt đầu?
Về cơ bản, tester làm việc trong các mô hình phát triển phần mềm, bên cạnh tư duy về chất lượng, bạn cần phải có một số kỹ năng nhất định.
 • Tư duy
  Bạn phải hiểu "chất lượng" là gì? Nó khác nhau trong các hoàn cảnh, ngữ cảnh khác nhau như thế nào? Là người dùng phần mềm, bạn mong đợi gì? Khi nào thì bạn "cảm thấy" phần mềm mà bạn đang kiểm thử "đủ chất lượng" để mà chuyển giao cho khách hàng, hoặc đưa ra thị trường cho người dùng.

  Kỹ năng
  Thường thì bao gồm cả kỹ năng mềm và kỹ năng kiểm thử phần mềm. Kỹ năng mềm thì quan trọng nhất là khả năng trình bày và kỹ năng giao tiếp. Ngoại ngữ cũng là vấn đề quan trọng nếu bạn muốn làm cho Công ty nước ngoài. (Tham khảo thêm Tester có cần giỏi Tiếng Anh không?)
  Kỹ năng kiểm thử mà bạn cần phải trang bị gồm kỹ năng đọc và phân tích tài liệu yêu cầu, viết test case (ví dụ kỹ thuật phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên,...), sử dụng và thao tác với Cơ sở dữ liệu (SQL cơ bản) và khả năng ứng biến linh hoạt.
Các kỹ năng này đều được hướng dẫn và thực hành trong lớp Fresher Tester (lớp kiểm thử dành cho người mới bắt đầu). Đây là yêu cầu cơ bản. Là một Agile Tester bạn phải biết nhiều hơn nữa, ví dụ như một số kỹ năng và kỹ thuật sau:
 • 1. Một số mô hình phát triển phần mềm theo hướng Agile, và cụ thể là phải tìm hiểu rõ về Scurm (vì nó phổ biến).
  2. Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm với các thành viên khác trong nhóm Agile
  3. Pair testing
  4. Exploratory testing
  5. Test automation
  6. Phân tích rủi ro, điều tra tìm hiểu sự cố
  7. Kiến thức về sản phẩm, lĩnh vực hoạt động / kinh doanh liên quan đến sản phẩm
  ...
Chính vì vậy, để thiết kế ra một chương trình Agile tester cho người mới bắt đầu thì rất khó. Tạm thời, mình đang tập trung vào lớp đào tạo ISTQB Agile Tester, và bên cạnh đó, mình cũng đang phát triển nội dung lớp Agile tester cho người mới bắt đầu này. Khi nào có lớp, mình sẽ thông báo rộng rãi trên forum nhé.Post Reply

Return to “Đào tạo Tester”