Bảng quyết định (Decision Tables)

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
tvn
Admin
Posts: 4811
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bảng quyết định (Decision Tables)

Post by tvn » Wed 06 Jul, 2016 1:15 am

Tuỳ vào loại yêu cầu, nếu yêu cầu có chứa các thông tin kiểu logic thì nên áp dụng kỹ thuật này. Không phải yêu cầu nào cũng có thể áp dụng mọi kỹ thuật test được.hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Bảng quyết định (Decision Tables)

Post by hoccachhoc » Mon 14 Aug, 2017 10:45 am

tvn wrote:Tuỳ vào loại yêu cầu, nếu yêu cầu có chứa các thông tin kiểu logic thì nên áp dụng kỹ thuật này. Không phải yêu cầu nào cũng có thể áp dụng mọi kỹ thuật test được.
Như vậy, có thể nói cái khó của kỹ thuật bảng quyết định là các rule quá dài.
Trong bảng quyết định thì số cột = 2^X, trong đó X là số nguyên nhân hay điều kiện đầu vào (Causes). Giả sử như trong 1 bảng quyết định có 5 causes thì số cột sẽ là 2^5=32 cột.
+ Đối với Cause1 thì mình điền 1 nữa đầu là Y, nữa cuối mình điền N; (Y: Yes còn N: No)
+ Đối với Cause2 thì mình điền 2 Y rồi đến 2 N, rồi đến 2 Y rồi đến 2 N,...cho đến hết tức là: Y,Y,N,N,Y,Y,N,N.....
+ Đối với Cause3 thì mình điền Y,N,Y,N,....
+ Đối với Cause4 thì mình điền như thế nào? quy luật điền....
+ Đối với Cause5 thì mình điền như thế nào? quy luật điền....

Anh trả lời giúp em với.....Cảm ơn anh nhiều.


Người đi tìm miền đất hứa!

tvn
Admin
Posts: 4811
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bảng quyết định (Decision Tables)

Post by tvn » Mon 14 Aug, 2017 6:44 pm

hoccachhoc wrote: Như vậy, có thể nói cái khó của kỹ thuật bảng quyết định là các rule quá dài.
Em nói đúng. Điểm yếu của kỹ thuật này là mình sẽ gặp vấn đề khi có quá nhiều điều kiện để kết hợp.
Để không bị bỏ sót kết hợp thì em nên theo cách sau (chỉ áp dụng khi mỗi điều kiện chỉ có 2 giá trị Yes, No)

Ví dụ có 3 điều kiện thì sẽ có 2^3 = 8 cột
  • Điều kiện 1 (dòng): có 8/2 (là 4) cột là YES; 8/2 còn lại là NO (4 cột YES, 4 cột NO)
    Điều kiện 2 (dòng): có 8/4 (là 2) cột là YES; 8/4 còn lại là NO (4 cột YES, 4 cột NO); lặp lại cho đủ 8 cột
    Điều kiện 3 (dòng): có 8/8 (là 1) cột là YES; 8/8 còn lại là NO (4 cột YES, 4 cột NO); lặp lại cho đủ 8 cột
ImagePost Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”