Phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên cho tam giác

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
gaubeotit
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 02 Mar, 2015 10:24 am
Contact:

Phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên cho tam giác

Post by gaubeotit » Thu 05 Mar, 2015 8:22 am

Anh chị giúp em bài này với ạ! Em cảm ơn nhiều.

Đề bài:
Một chương trình phân loại tam giác đọc vào các giá trị số nguyên trong khoảng [0, 100].
3 giá trị A, B ,C dùng để biểu diễn độ dài của 3 cạnh của tam giác.
Chương trình in ra thông báo 3 giá trị này có phải là cạnh của tam giác không?
  • a. Thiết kế các ca kiểm thử dùng kĩ thuật phân tích giá trị biên
    b. Thiết kế các ca kiểm thử sử dụng kĩ thuật phân lớp tương đương

Xem thêm các bài viết liên quan:AzumiNguyen
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Sat 07 Mar, 2015 9:37 pm
Contact:

Re: Phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên cho tam

Post by AzumiNguyen » Mon 01 Jun, 2015 11:40 pm

Đây là những case mình nghĩ ra được, mọi người góp ý thêm giúp mình nhé.

Case 1: Không nhập.
Case 2: Nhập chữ.
Case 3: Kí tự đặc biệt. vd: @
Case 4: Số nhập vào là số thực. vd: 1.2
Case 5: A,B,C <= 0, vd: A=0, B=0, C=0
Case 6: A,B,C > 100, vd: A=101, B=101, C=101
Case 7: A,B,C là số nguyên, thỏa: (A+B>C) & (A+C>B) & (B+C>A). với A,B,C mang giá trị biên nhỏ nhất. vd: A=1, B=1, C=1
Case 8: A,B,C là số nguyên, thỏa: (A+B>C) & (A+C>B) & (B+C>A). Với A,B,C mang giá trị biên lớn nhất. vd: A=100, B=100, C=100
Case 9: A+B=C. vd: A=1, B=1, C=2
Case 10: A+C=B. vd: A=1, B=2, C=1
Case 11: B+C=A. vd: A=2, B=1, C=1
Case 12: A+B<C. vd: A=1, B=1, C=3
Case 13: A+C<B. vd: A=1, B=3, C=1
Case 14: B+C<A. vd: A=3, B=1, C=1thamdh
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Thu 16 Apr, 2015 2:07 am
Contact:

Re: Phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên cho tam

Post by thamdh » Mon 15 Jun, 2015 2:31 pm

Case này là bạn dùng kỹ thuật phân tích giá trị biên hay phân lớp tương đương vậy?thieulananh
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Fri 03 Jul, 2015 3:21 pm
Contact:

Re: Phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên cho tam

Post by thieulananh » Thu 09 Jul, 2015 4:55 pm

Đấy là biên ạ
@Azumi:
câu a. Mình thêm sử dụng các ca
TT a b c kết quả mong đợi
1 50 50 0 không là tam giác
2 50 50 1 là tam giác
3 50 50 99 là tam giác
4 50 50 100 không là tam giác
5 50 50 50 la tam giác
6 50 50 -1 đưa ra nhắc nhở nhập lại canh
7 50 50 101 đưa ra nhắc nhở nhập lại canh
.......
tương tự đổi giá trị cột c cho các cột còn lại..
Câu b. các ca là : 101*101*101 = 1030301 ca kiểm thử
ví dụ một số:

TT a b c kết quả mong đợi
1 2 2 0 không là tam giác
2 2 2 1 là tam giác
3 2 2 3 là tam giác
4 2 0 1 không là tam giác
......
Mình mới nghiên cứu không biết đúng khôngyeutuanhmatdauten1
Jr. Tester
Posts: 66
Joined: Tue 07 Jul, 2015 5:26 pm
Contact:

Re: Phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên cho tam

Post by yeutuanhmatdauten1 » Wed 15 Jul, 2015 9:37 am

đọc mà chẳng hiểu mọi người đang làm gì nữa!!!
có thể giải thích rõ ràng dc ko ạ????yeutuanhmatdauten1
Jr. Tester
Posts: 66
Joined: Tue 07 Jul, 2015 5:26 pm
Contact:

Re: Phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên cho tam

Post by yeutuanhmatdauten1 » Fri 17 Jul, 2015 8:00 am

thieulananh wrote:Đấy là biên ạ
@Azumi:
câu a. Mình thêm sử dụng các ca
TT a b c kết quả mong đợi
1 50 50 0 không là tam giác
2 50 50 1 là tam giác
3 50 50 99 là tam giác
4 50 50 100 không là tam giác
5 50 50 50 la tam giác
6 50 50 -1 đưa ra nhắc nhở nhập lại canh
7 50 50 101 đưa ra nhắc nhở nhập lại canh
.......
tương tự đổi giá trị cột c cho các cột còn lại..
Câu b. các ca là : 101*101*101 = 1030301 ca kiểm thử
ví dụ một số:

TT a b c kết quả mong đợi
1 2 2 0 không là tam giác
2 2 2 1 là tam giác
3 2 2 3 là tam giác
4 2 0 1 không là tam giác
......
Mình mới nghiên cứu không biết đúng không

câu B bạn làm khó hiểu quá vậy?
mình nghĩ câu a bản phải kiểm tra ở trường hợp khác nữa ví dụ như: nhập chữ, ký tự đặc biệt, hoặc bỏ trống, nhập số thực xem sao???Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”