Usability Testing - GUI Testing Checklist

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Usability Testing - GUI Testing Checklist

Post by tvn » Tue 17 Jul, 2012 12:34 pm

USABILITY CONDITIONS:
 • 1. Are all the dropdowns on this screen sorted correctly? Alphabetic sorting is the default unless otherwise specified.
  2. Is all date entry required in the correct format?
  3. Have all pushbuttons on the screen been given appropriate Shortcut keys?
  4. Do the Shortcut keys work correctly?
  5. Have the menu options which apply to your screen got fast keys associated and should they have?
  6. Does the Tab Order specified on the screen go in sequence from Top Left to bottom right? This is the default unless otherwise specified.
  7. Are all read-only fields avoided in the TAB sequence?
  8. Are all disabled fields avoided in the TAB sequence?
  9. Can the cursor be placed in the microhelp text box by clicking on the text box with the mouse?
  10. Can the cursor be placed in read-only fields by clicking in the field with the mouse?
  11. Is the cursor positioned in the first input field or control when the screen is opened?
  12. Is there a default button specified on the screen?
  13. Does the default button work correctly?
  14. When an error message occurs does the focus return to the field in error when the user cancels it?
  15. When the user Alt+Tab’s to another application does this have any impact on the screen upon return to The application?
  16. Do all the fields edit boxes indicate the number of characters they will hold by there length? e.g. a 30 character field should be a lot longer
Xem thêm các chủ đề liên quan:tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Usability Testing - GUI Testing Checklist

Post by tvn » Sat 21 Jul, 2012 11:50 am

Dạo này hơi bận nên nhờ Bác Google dịch đỡ, các bạn xem sơ nhé:
 • 1. Có phải tất cả các Dropdowns trên màn hình này sắp xếp một cách chính xác? Chữ cái phân loại là mặc định trừ trường hợp quy định.
  2. Ngày tất cả các mục cần thiết trong các định dạng chính xác?
  3. Có tất cả các nút bấm trên màn hình được các phím tắt thích hợp?
  4. Do các phím tắt làm việc một cách chính xác?
  5. Có các tùy chọn trình đơn áp dụng cho màn hình của bạn đã liên quan đến các phím nhanh và họ cần phải có?
  6. Tab thứ tự quy ​​định trên màn hình có đi theo thứ tự từ Lên trên trái sang góc dưới bên phải? Đây là mặc định trừ trường hợp quy định.
  7. Có phải tất cả các lĩnh vực chỉ đọc tránh trong chuỗi TAB?
  8. Có phải tất cả các lĩnh vực vô hiệu hóa tránh trong chuỗi TAB?
  9. Con trỏ có thể được đặt trong hộp văn bản microhelp bằng cách nhấp vào hộp văn bản với chuột?
  10. Con trỏ có thể được đặt trong các lĩnh vực chỉ đọc bằng cách nhấn vào trong lĩnh vực này với con chuột?
  11. Con trỏ vị trí trong lĩnh vực đầu vào đầu tiên, kiểm soát khi màn hình được mở ra?
  12. Có một nút mặc định được chỉ định trên màn hình?
  13. Liệu các nút mặc định làm việc một cách chính xác?
  14. Khi một thông báo lỗi xảy ra không tập trung trở lại lĩnh vực này trong thông báo lỗi khi người dùng hủy bỏ?
  15. Khi người sử dụng Alt Tab là một ứng dụng khác không có bất kỳ tác động trên màn hình khi quay trở lại ứng dụng?
  16. Do tất cả các lĩnh vực chỉnh sửa hộp cho thấy số lượng nhân vật mà họ sẽ tổ chức có chiều dài? ví dụ: một lĩnh vực 30 nhân vật được lâu hơn rất nhiềuorcdl
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Tue 25 Aug, 2015 11:33 am
Contact:

Re: Usability Testing - GUI Testing Checklist

Post by orcdl » Tue 25 Aug, 2015 11:37 am

Tks bác nha, rất hữu ích ạPost Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”