Bài tập phân tích giá trị biên - tính điểm SV

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
yeutuanhmatdauten1
Jr. Tester
Posts: 66
Joined: Tue 07 Jul, 2015 5:26 pm
Contact:

Bài tập phân tích giá trị biên - tính điểm SV

Post by yeutuanhmatdauten1 » Wed 15 Jul, 2015 7:53 am

ADD ơi: anh có thể giúp e bài này dc ko?

Một chương trình thống kê phân tích một tệp chứa tên và điểm của sinh viên trong một năm học. Tệp này chứa nhiều nhất 100 trường. Mỗi trường chứa tên của mỗi sinh viên (20 ký tự), giới tính (1 ký tự) và điểm của 5 môn học (từ 0 đến 10). Mục đích chương trình:


- tính điểm trung bình mỗi sinh viên

- tính điểm trung bình chung (theo giới tính và theo môn học)

- tính số sinh viên lên lớp (điểm trung bình trên 5)

Xây dựng tập dữ liệu thử cho chương trình trên bởi kỹ thuật kiểm thử giá trị biên.yeutuanhmatdauten1
Jr. Tester
Posts: 66
Joined: Tue 07 Jul, 2015 5:26 pm
Contact:

Re: Bài tập phân tích giá trị biên - tính điểm SV

Post by yeutuanhmatdauten1 » Thu 16 Jul, 2015 7:49 am

không ai giúp mình bài này vậy????Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”