xác định các trường hợp kiểm thử

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
yeutuanhmatdauten1
Jr. Tester
Posts: 66
Joined: Tue 07 Jul, 2015 5:26 pm
Contact:

xác định các trường hợp kiểm thử

Post by yeutuanhmatdauten1 » Fri 17 Jul, 2015 8:07 am

anh ơi cho em hỏi chút:
khi ng ta ra một đề bài để kiểm thử thì sao mình có thể biết dc là mình dùng kỹ thuật nào để kiểm thử
ví dụ: trường hợp nào thì sử dụng phân lớp tương đương, trường hợp nào dùng phân lớp tương đương, bảng, đồ thị và chuyển trang hay là bảng n thần kỳ?Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”