Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
hardlovebee21
Fresher Tester
Posts: 18
Joined: Fri 05 Apr, 2013 4:04 pm
Contact:

Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Post by hardlovebee21 » Wed 10 Aug, 2016 8:07 am

Mình có 1 bài tập lập bảng quyết định hoặc maxtric cho chức năng tìm kiếm như sau:
 • - Tên sản phẩm có dropdown: bằng, bắt đầu, kết thúc, chứa . textbox từ khóa để điền Tên sp
  - Loại sản phẩm có dropdown: bằng, bắt đầu, kết thúc, chứa . textbox từ khóa để điền Loại sp
  - NSX có dropdown: bằng, bắt đầu, kết thúc, chứa . textbox từ khóa để điền NSX
  - Giá sp có dropdown: bằng, lớn hơn, nhỏ hơn . textbox từ khóa để điền giá
  - Tag sp có dropdown: bằng . textbox từ khóa để điền Tag sp
Mọi người giúp mình nhé. Cảm ơn ạ.hardlovebee21
Fresher Tester
Posts: 18
Joined: Fri 05 Apr, 2013 4:04 pm
Contact:

Re: Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Post by hardlovebee21 » Wed 10 Aug, 2016 4:13 pm

Không có ai giúp ạ? :((tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Post by tvn » Wed 10 Aug, 2016 11:30 pm

hardlovebee21 wrote:Mình có 1 bài tập lập bảng quyết định hoặc maxtric cho chức năng tìm kiếm như sau:
 • - Tên sản phẩm có dropdown: bằng, bắt đầu, kết thúc, chứa . textbox từ khóa để điền Tên sp
  - Loại sản phẩm có dropdown: bằng, bắt đầu, kết thúc, chứa . textbox từ khóa để điền Loại sp
  - NSX có dropdown: bằng, bắt đầu, kết thúc, chứa . textbox từ khóa để điền NSX
  - Giá sp có dropdown: bằng, lớn hơn, nhỏ hơn . textbox từ khóa để điền giá
  - Tag sp có dropdown: bằng . textbox từ khóa để điền Tag sp
Mọi người giúp mình nhé. Cảm ơn ạ.
Drop-down: 4 values + bao nhieu values cho texbox từ khoá? (ví dụ tối đa mình nhập được bao nhiêu ký tự? cho phép nhập những loại ký tự gì?...)

Giả sử, chỉ dựa vào drop-down box không thôi thì
 • có 4 giá trị cần test cho Loại sản phẩm (LSP), NSX
  có 3 giá trị cần test cho Giá sản phẩm (Gia)
  có 1 giá trị cần test cho tag sản phẩm (Tag)
Nếu áp dụng kiểu kết hợp các điều kiện như decision table thì tổng cộng có 4 x 4 x 3 x 1 = 48 case.

Nếu áp dụng pairwise testing thì có 4 x 4 = 16 case

1. LSP bằng, NSX bằng, Gia bằng và Tag bằng
2. LSP bằng, NSX bắt đầu, Gia lớn hơn và Tag bằng
3. LSP bằng, NSX kết thúc, Gia nhỏ hơn và Tag bằng
4. LSP bằng, NSX chứa, Gia bằng và Tag bằng

5. LSP bắt đầu, NSX bằng, Gia bằng và Tag bằng
6. LSP bắt đầu, NSX bắt đầu, Gia lớn hơn và Tag bằng
7. LSP bắt đầu, NSX kết thúc, Gia nhỏ hơn và Tag bằng
8. LSP bắt đầu, NSX chứa, Gia bằng và Tag bằng

9. LSP kết thúc, NSX bằng, Gia bằng và Tag bằng
10. LSP kết thúc, NSX bắt đầu, Gia lớn hơn và Tag bằng
11. LSP kết thúc, NSX kết thúc, Gia nhỏ hơn và Tag bằng
12. LSP kết thúc, NSX chứa, Gia bằng và Tag bằng

13. LSP chứa, NSX bằng, Gia bằng và Tag bằng
14. LSP chứa, NSX bắt đầu, Gia lớn hơn và Tag bằng
15. LSP chứa, NSX kết thúc, Gia nhỏ hơn và Tag bằng
16. LSP chứa, NSX chứa, Gia bằng và Tag bằnghardlovebee21
Fresher Tester
Posts: 18
Joined: Fri 05 Apr, 2013 4:04 pm
Contact:

Re: Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Post by hardlovebee21 » Thu 11 Aug, 2016 8:05 am

Cảm ơn tvn,
Bạn có biết lập theo maxtric không?
Và trên thực tế trong trường hợp này thì mình nên dùng loại nào ạ?hardlovebee21
Fresher Tester
Posts: 18
Joined: Fri 05 Apr, 2013 4:04 pm
Contact:

Re: Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Post by hardlovebee21 » Thu 11 Aug, 2016 8:09 am

16 case của bạn ko có cho Tên sản phẩm à ?tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Post by tvn » Fri 12 Aug, 2016 11:46 pm

hardlovebee21 wrote:16 case của bạn ko có cho Tên sản phẩm à ?
Đúng là mình không đề cập đến Tên sản phẩm, nhưng nếu có nó nữa thì số case cũng vẫn chỉ là 16 thôi (theo pairwise)tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Post by tvn » Fri 12 Aug, 2016 11:49 pm

hardlovebee21 wrote:Cảm ơn tvn,
Bạn có biết lập theo maxtric không?
Và trên thực tế trong trường hợp này thì mình nên dùng loại nào ạ?
Matrix = ma trận, nghĩa là table, là dòng là cột. Bạn cứ cho Tên sản phẩm, loại sp ... theo dòng (hoặc cột) và các giá trị kia (bằng, bắt đầu, bao gồm,... theo cột (hoặc dòng) rồi mapping, mỗi ô giao nhau dòng cột sẽ là 1 trường hợp để test.

Tổng số ô là số case cần test, nó cũng bằng allpair (số lượng điều kiện nhân nhau)tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Lập Test case sử dụng Bảng quyết định cho tìm kiếm

Post by tvn » Fri 12 Aug, 2016 11:50 pm

Tốt nhất, theo mình nghĩ, bạn muốn làm gì thì bạn nên làm và sau đó upload lên đây thì sẽ có nhiều góp ý của các bạn khác hơn để giúp bạn hoàn thiện nó ^^Post Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”