Kỹ thuật phân vùng tương đương - Equivalence Partitioning • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Kỹ thuật phân vùng tương đương - Equivalence Partitioning

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.

Kỹ thuật phân vùng tương đương - Equivalence Partitioning

Postby tvn » Thu 03 Aug, 2017 5:39 pm

Equivalence Partitioning

Là một kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen, trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện các đại diện từ các phân vùng tương đương. Về nguyên tắc, các trường hợp kiểm thử được thiết kế để bao gồm mỗi phân vùng ít nhất một lần.

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ theo yêu cầu như sau:
    A thermometer measures temperature in whole degrees only. If the temperature falls below 18 degrees, the heating is switched off. It is switched on again when the temperature reaches 21 degrees.

Dựa vào yêu cầu này mình chia ra được các vùng tương đương như sau:
    Vùng 1: nhiệt độ dưới 18 độ
    Vùng 2: nhiệt độ từ 18 đến dưới 21 độ
    Vùng 3: nhiệt độ từ 21 độ trở lên

Dễ hình dung hơn, chúng ta vạch ra thế này

    ______18______21______

Mời tham khảo thêm Ví dụ về kỹ thuật phân vùng tương đương ở đây.
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Black box Testing - Kiểm thử hộp đen

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests