Viết tescase cho Game âm nhạc

Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Forum rules
Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Post Reply
Mộc miên
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Sat 21 Jul, 2018 9:28 am
Contact:

Viết tescase cho Game âm nhạc

Post by Mộc miên » Sat 21 Jul, 2018 10:01 am

Em chưa biết gì về phần test cho game này cả. e đi phỏng vấn về và được giao bài kiểm tra này. Em được gợi ý là e thấy những màn hình nào và mà hình đó có chức năng, ý nghĩa gì. Màn hình ntn là bị lỗi . Mong các a chị giúp đỡ. em chân thành cảm ơn. Hepl me!Post Reply

Return to “Game Testing”