Đào tạo JMeter

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Đào tạo JMeter

Post by tvn » Thu 12 Mar, 2015 6:08 pm

TESTING VN đã cung cấp khoá học JMeter, vui lòng xem chi tiết tại đây.Post Reply

Return to “JMeter”