JMeter 4.0 - Distributed Testing (Remote Testing)

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Post Reply
nqt
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Mon 27 Jun, 2016 4:31 pm
Contact:

JMeter 4.0 - Distributed Testing (Remote Testing)

Post by nqt » Wed 21 Mar, 2018 4:07 pm

Trước đây, đối với các phiên bản JMeter 3.3 trở xuống, khi thực hiện Distributed Testing, việc đầu tiên là sẽ bật các Slaves lên.
Chúng ta vào folder /bin của JMeter:
- Đối với Windows:
Open "jmeter-server.bat"
- Đối với Unix/MacOS:
Run "jmeter-server.sh"
Và khi xuất hiện màn hình như bên dưới, có nghĩa là đã khởi tạo xong 1 note Slaves
Image

Tuy nhiên, đối với bản JMeter 4.0 trang chủ đã có 1 dòng thông báo
"Since JMeter 4.0 the default transport mechanism for RMI will use SSL. SSL needs keys and certificates to work. You will have to create those keys yourself."
Có nghĩa là mặc định sẽ sử dụng cơ chế SSL cho RMI, vì vậy các SSL sẽ cần các keys và certificate để hoạt động.
Vậy có nghĩa là chúng ta phải tự tạo ra các key và certificate này. Khi ở bản JMeter 4.0, bật lên sẽ hiển thị thông báo lỗi như sau:
Image
Thông báo "Server failed to start: java.rmi.server.ExportException: Listen failed on port:
0; nested exception is:
java.io.FileNotFoundException: rmi_keystore.jks (The system cannot find
the file specified)
An error occurred: Listen failed on port: 0; nested exception is:
java.io.FileNotFoundException: rmi_keystore.jks (The system cannot find
the file specified)
errorlevel=1
Press any key to continue . . .
"

Để giải quyết các lỗi này, chúng ta thực hiện như sau (Ở đây mình hướng dẫn trên Windows, Unix và MacOS làm tương tự):

- Ở folder /bin của JMeter, click chuột phải vào file "create-rmi-keystore.bat" và chọn Edit
- Copy dòng bên trong "keytool -genkey -keyalg RSA -alias rmi -keystore rmi_keystore.jks -storepass changeit -validity 7 -keysize 2048"
Image
- Vào folder /bin của JDK, ví dụ như máy mình sẽ là "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\bin"
- Run cmd (Run as Administrator) và cd đến đường dẫn JDK ở trên
- Paste câu lệnh đã copy ở trên vào "keytool -genkey -keyalg RSA -alias rmi -keystore rmi_keystore.jks -storepass changeit -validity 7 -keysize 2048"
- Sau đó điền thông tin tương ứng tùy thích, có thể tham khảo hình ở dưới.
Image
Image
- Ở bước "Enter key password for ..." gõ đúng pass default của RMI: changeit 2 lần. Chú ý là cơ chế này không hiển thị password, vì vậy gõ changeit xong chúng ta sẽ không thấy chữ. Gõ lần 1 xong enter tiếp và gõ lần 2.
- Sau khi gõ xong password ở bước "Re-enter new password" mở folder /bin của JDK chúng ta sẽ thấy có 1 file "rmi_keystore.jks" đã được tạo
- Copy file này bỏ vào folder /bin của JMeter 4.0
- Trên folder /bin của JMeter 4.0, click file "jmeter-server.bat"
Và đây là kết quả:
Image

Sau khi khởi tạo được các Slaves xong thì việc tiếp theo chúng ta thực hiện Distributed Testing như các bản JMeter 3.3 trở xuống.
Bạn nào chưa biết cách có thể tham khảo 2 link sau:
http://jmeter.apache.org/usermanual/remote-test.html
https://jmeter.apache.org/usermanual/jm ... y_step.pdf

Chúc các bạn thành công!tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: JMeter 4.0 - Distributed Testing (Remote Testing)

Post by tvn » Fri 23 Mar, 2018 5:33 pm

Cám ơn nqt đã chia sẻ thông tin hữu ích này.Post Reply

Return to “JMeter”