Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Hướng dẫn sử dụng NUnit
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by tvn » Wed 02 May, 2012 3:35 pm

Trước khi cài đặt: Bước 1: Trong Visual Studio, vào menu Tool, chọn External Tools
 • Nhấn nút Add, đặt title là NUnit, chọn command là đường dẫn đến file nunit.exe, chọn arguments là /run $(ProjectDir)/$(ProjectFileName), chọn Project Dir là $(ProjectDir).
Bước 2: Tạo project của bạn, ví dụ tôi tạo 1 Class Library project có tên MyBanking với 1 lớp có tên Account với code như sau:

Code: Select all

using System;
namespace Banking
{
  public class Account
 {
   private float balance;
   public void Deposit(float amount)
   {
    balance += amount;
   }
   public void Withdraw(float amount)
   {
    balance -= amount;
   }
   public void TransferFunds(Account destination, float amount)
   {
   }
   public float Balance
   {
    get { return balance; }
   }
 }
}
Bước 3: tạo 1 project mới kiểu class library, sau đó add reference đến nunit framework và project cần test.

Bước 4: Tạo các Test case. Nguyên tắc là thêm 1 annotation [TestFixture] cho lớp. Mỗi test case ta phải có annotation [Test]. Ví dụ tôi có test case sau:

Code: Select all

using System;
using NUnit.Framework;
using Banking;
namespace unittest
{
	[TestFixture]
	public class AccountTest
	{
		[Test]
		public void TransferFunds()
		{
			Account source = new Account();
			source.Deposit(200.00F);
			Account destination = new Account();
			destination.Deposit(150.00F);
			source.TransferFunds(destination, 100.00F);
			Assert.AreEqual(250.00F, destination.Balance);
			Assert.AreEqual(100.00F, source.Balance);
		}
		[Test]
		public void DepositFunds()
		{
			Account source = new Account();
			source.Deposit(200.00F);
			Assert.AreEqual(200.00F, source.Balance);
		}
	}
}
Bước 5: Vào menu Tools-> click NUnit để run

Nội dung Hướng dẫn chi tiết, file pdf
nunit-voi-visualstudio.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.hoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by hoai » Mon 14 Jan, 2013 11:23 am

cho mình hỏi trong visual Studio trên thanh công cụ có test tool. test tool đó dung trong kiểm thử phần mềm có được ko? NUnit có thế mạnh nào hơn test tool đó ko? vì mình thấy đa số mọi người nếu test trên visual studio toàn sử dung nunit thôi.tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by tvn » Mon 14 Jan, 2013 9:20 pm

Test tool đi theo bộ VS là dùng để test chức năng của ứng dụng, và hỗ trợ test performance test như load test. Còn Nunit là bộ thư viện hỗ trợ test UNIT TEST. Có report kết quả thực thi test case.hoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by hoai » Fri 18 Jan, 2013 9:32 am

để tạo báo cáo trong nunit thì làm như thế nào vậy anh tvn?tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by tvn » Fri 18 Jan, 2013 12:40 pm

Khi viết test case theo cú pháp của Nunit (assert, verify) thì mình run (như test case unit test) nó sẽ tự show report cho mình. Vì mình đang dùng framework của Nunit để viết test case nên nó hiểu đó là unit test case.hoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by hoai » Fri 18 Jan, 2013 8:27 pm

dùng framework của NUnit là làm sao bạn? bạn có thể nói rõ cho mình đc ko? mình đang làm khóa luận tốt nghiệp về bộ kiểm thử nunit mà vẫn chưa biết gì nhiều về NUnit hết. hix..tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by tvn » Sat 19 Jan, 2013 1:15 am

Bạn đã cài Nunit vào VS chưa? Bạn tham khảo phần này nha Nunit Có bài ví dụ cụ thể đó.

Image

Imagehoai
Fresher Tester
Posts: 25
Joined: Tue 13 Mar, 2012 9:12 am
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by hoai » Sat 19 Jan, 2013 9:48 am

mình đã cài rồi. minhd add nó vào thanh tool trong vs rồi. đã test thử một vài chương trình nhỏ rồi. minh đang tìm một dự án nào đó để áp dụng kiểm thử nunit để nêu rõ được lợi ích của nunit và vì sao lại sử dụng nunit trong dự án đó. bạn có tài liệu nào ko cho mình tham khảo với.tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by tvn » Sat 19 Jan, 2013 4:21 pm

Mục tiêu của việc thực hiện Unit test là giảm thiểu những lỗi về hệ thống khi đang thực hiện test black box và cũng phát hiện một số bug mà khi thực hiện black box sẽ không phát hiện được.Bloc
Hoc Tester
Posts: 6
Joined: Wed 18 Sep, 2013 10:17 pm
Contact:

Re: Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit

Post by Bloc » Thu 03 Oct, 2013 12:54 pm

Bạn có thể giúp mình thiết kế Test cho phuong trinh bac nhất được không. mình bí quáPost Reply

Return to “Hướng Dẫn Sử Dụng NUnit”