Bài tập whitebox - switch case

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Bài tập whitebox - switch case

Post by tvn » Tue 01 Dec, 2015 9:12 am

Câu hỏi: Xác định các test case để bao phủ 100% câu lệnh (statement coverage), bao phủ rẽ nhánh (decision coverage) và bao phủ điều kiện (condition coverage) cho đoạn code bên dưới.

Imagecongthanh11
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 12 Nov, 2018 1:54 pm
Contact:

Re: Bài tập whitebox - switch case

Post by congthanh11 » Mon 12 Nov, 2018 2:23 pm

ai giúp mình vớiPost Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”