Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Post by tvn » Thu 15 Sep, 2016 10:23 am

Tìm số test case ít nhất để bao phủ câu lệnh cho đoạn code sau:

Code: Select all

public static boolean[] getPrimes(int max) {
	boolean[] result = new boolean[max + 1];
	for(int i = 2; i < result.length; i++)
		result[i] = true;
	final double LIMIT = Math.sqrt(max);
	for(int i = 2; i <= LIMIT; i++) {
		if(result[i]) {
			// cross out all multiples;
			int index = 2 * i;
			while(index < result.length){
				result[index] = false;
				 index += i;
			}
		}
	}		return result;
}phamquoanh516
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Sun 12 Feb, 2017 10:43 pm
Contact:

Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Post by phamquoanh516 » Mon 24 Apr, 2017 7:46 pm

anh cho em xem đáp án đi anhtvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Post by tvn » Tue 25 Apr, 2017 9:58 pm

Bạn làm thử đi, rồi up hình lên đây, mình sẽ show kết quả ^^phamquoanh516
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Sun 12 Feb, 2017 10:43 pm
Contact:

Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Post by phamquoanh516 » Wed 26 Apr, 2017 6:39 pm

Anh xem giùm e cái mô hình lần đầu em vẽ.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Post by tvn » Fri 28 Apr, 2017 6:29 pm

Mình chưa kiểm tra hình này đúng hay sai.

Nhưng theo như hình này, thì mình cần bao nhiêu test case để có thể bao phủ hết MỌI câu lệnh (dòng lệnh)?

Ghi chú: 1 dòng lệnh là 1 node trong hình.phamquoanh516
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Sun 12 Feb, 2017 10:43 pm
Contact:

Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Post by phamquoanh516 » Wed 03 May, 2017 8:51 am

Theo em thử thì chỉ cần 1 testcase có thể bao phủ được statementtvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Post by tvn » Wed 03 May, 2017 4:55 pm

phamquoanh516 wrote:Theo em thử thì chỉ cần 1 testcase có thể bao phủ được statement
Đây là hình vẽ của mình.
so nguyen to - statement coverage.png
Với 'component' này, thì chỉ cần 1 test case là có thể bảo đảm bao phủ 100% statement coverage. Mình ghi thứ tự trong hình vẽ luôn rồi.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.phamquoanh516
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Sun 12 Feb, 2017 10:43 pm
Contact:

Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Post by phamquoanh516 » Wed 03 May, 2017 5:34 pm

thanks anhPost Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”