Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.

Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Postby tvn » Thu 15 Sep, 2016 10:23 am

Tìm số test case ít nhất để bao phủ câu lệnh cho đoạn code sau:

Code: Select all
public static boolean[] getPrimes(int max) {
   boolean[] result = new boolean[max + 1];
   for(int i = 2; i < result.length; i++)
      result[i] = true;
   final double LIMIT = Math.sqrt(max);
   for(int i = 2; i <= LIMIT; i++) {
      if(result[i]) {
         // cross out all multiples;
         int index = 2 * i;
         while(index < result.length){
            result[index] = false;
             index += i;
         }
      }
   }      return result;
}
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCMRe: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Postby phamquoanh516 » Wed 26 Apr, 2017 6:39 pm

Anh xem giùm e cái mô hình lần đầu em vẽ.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
phamquoanh516
 
Posts: 7
Joined: Sun 12 Feb, 2017 10:43 pm

Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Postby tvn » Fri 28 Apr, 2017 6:29 pm

Mình chưa kiểm tra hình này đúng hay sai.

Nhưng theo như hình này, thì mình cần bao nhiêu test case để có thể bao phủ hết MỌI câu lệnh (dòng lệnh)?

Ghi chú: 1 dòng lệnh là 1 node trong hình.
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM


Re: Bao phủ 100% statement coverage - Số Nguyên Tố

Postby tvn » Wed 03 May, 2017 4:55 pm

phamquoanh516 wrote:Theo em thử thì chỉ cần 1 testcase có thể bao phủ được statement


Đây là hình vẽ của mình.

so nguyen to - statement coverage.png


Với 'component' này, thì chỉ cần 1 test case là có thể bảo đảm bao phủ 100% statement coverage. Mình ghi thứ tự trong hình vẽ luôn rồi.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCMReturn to White box Testing - Kiểm thử hộp trắng

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest