Bao phủ quyết định, bao phủ câu lệnh

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
anan
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 01 Aug, 2017 8:46 am
Contact:

Bao phủ quyết định, bao phủ câu lệnh

Post by anan » Sat 23 Sep, 2017 11:11 am

Xin chào cả nhà,

Mọi người có thể giúp mình hiểu hơn về cách làm bài tập độ bao phủ câu lệnh và độ bao phủ quyết đinh :shock: .cảm ơn ạtvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bao phủ quyết định, bao phủ câu lệnh

Post by tvn » Mon 25 Sep, 2017 10:23 pm

anan wrote:Xin chào cả nhà,

Mọi người có thể giúp mình hiểu hơn về cách làm bài tập độ bao phủ câu lệnh và độ bao phủ quyết đinh :shock: .cảm ơn ạ
Bạn có thể tham khảo một số ví dụ và giải đáp về bao phủ câu lệnh ở đây.

Code: Select all

if ((temperature < 0) or (temperature > 100)) {
   alert ("DANGER");
if ((speed > 100) and (load <= 50)) {
   speed = 50;
} else {
  check = false;
}tvn
Admin
Posts: 4866
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Bao phủ quyết định, bao phủ câu lệnh

Post by tvn » Mon 25 Sep, 2017 10:25 pm

Hoặc bạn có thể post câu hỏi, bài tập của bạn lên đây để mọi người có thể giúp.Post Reply

Return to “White box Testing - Kiểm thử hộp trắng”