VIDEO Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

Ngoài những kỹ năng chuyên môn bạn cần phải có một số kỹ năng mềm (soft skill) để thành công trong việc.
Post Reply

Post Reply

Return to “Học Soft Skills”