Tool nhận dạng và giảm thiểu số Test case

Chuyên đề thảo luận về các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Automation Testing Tool.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
LeHue1205
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Tue 04 Aug, 2015 1:23 pm
Location: Mê Linh, Hà Nội
Contact:

Tool nhận dạng và giảm thiểu số Test case

Post by LeHue1205 » Mon 18 Jul, 2016 10:33 pm

Em đang rất muốn tìm hiểu về tool như này, anh chị có sử dụng tool nào tương tự như thế này Không, chia sẻ cho em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ!.
Xây dựng công cụ nhận dạng và thực thi các trường hợp kiểm thử
Mục tiêu của đề tài:
- Nghiên cứu phương pháp kiểm thử tổ hợp.
- Xây dựng ứng dụng giúp nhận dạng và giảm thiểu số trường hợp kiểm thử.

Tóm tắt nội dung đề tài:
Đề tài nghiên cứu xây dựng công cụ nhận dạng và thực thi các trường hợp kiểm thử có thể được ứng dụng trong thực tế làm việc hoặc ứng dụng trong giáo dục. Người làm việc với công cụ này sẽ lưu dữ liệu đầu vào trong một file Excel, công cụ sẽ đọc dữ liệu và dựa trên lý thuyết kiểm thử tổ hợp sẽ đưa ra một bộ các trường hợp kiểm thử. Bộ trường hợp kiểm thử này được ghi vào một file Excel khác. Khi muốn thực thi kiểm thử, người dùng sẽ chọn chức năng kiểm thử, công cụ đọc dữ liệu kiểm thử ở file Excel, thực thi và tạo báo cáo kiểm thử.tvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tool nhận dạng và giảm thiểu số Test case

Post by tvn » Mon 18 Jul, 2016 10:38 pm

Đây là mô tả của 1 framework kiểm thử tự động. Cụ thể là data-driven testing. Và có hơi hám pairwise nữa. Đề tài này không khó, nhưng mà cũng chua đối với ai không lập trình tốt.

Theo yêu cầu, thì đề tài có 2 phần:
1. dựa vào 1 file excel, đưa ra 1 bộ tổ hợp các trường hợp cần kiểm thử. (pairwise)
2. dựa vào bộ tổ hợp đó, thực thi test. (data driven testing)LeHue1205
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Tue 04 Aug, 2015 1:23 pm
Location: Mê Linh, Hà Nội
Contact:

Re: Tool nhận dạng và giảm thiểu số Test case

Post by LeHue1205 » Tue 19 Jul, 2016 10:20 pm

Em cảm ơn tvn ạ, Khi nào đến đoạn bế tắc quá em lại lên hỏi ạ :DPost Reply

Return to “Automation Testing - Kiểm thử tự động”